Ombytningskode

Fra SPJDRpedia
(Omdirigeret fra Substitutionskode)

En ombytningskode — også kaldet en substitutionskode — udskifter bogtaver og tegn i en klartekst med andre tegn. Deraf navnet ombytning eler substitution. En ombytningskode kaldes ofte for et chiffer. Der findes rigtig mange forskellige sådanne koder, og de kan fungere på vidt forskellige måder.

For at få et overblik opdeles ombytningskoderne i fire grupper:

Enkelt-alfabetiske ombytningskoder

Kaldes også "mono-alfabetiske substitutionskoder". Den mest almindelige ombytningskode tager hvert bogstav for sig og udskifter det med et andet tegn. I en Cæsarkode udskifter man eksempelvis hvert bogstav i klarteksten med et andet bogstav fra alfabetet.

Næsten alle de koder som spejdere lærer er enkelt-alfabetiske. Det gælder for eksempel Morsekode, Cæsarkoder som for eksempel A-K koden, Tigerkoden, Frimurerkoden og Kodeordskoder. Sådanne koder er lette at bryde med for eksempel Frekvensanalyse.

Mange-alfabetiske ombytningskoder

Kaldes også "Poly-alfabetiske substitutionskoder". En mange-alfabetisk kode bruger flere forskellige alfabeter til at kryptere en tekst. For eksempel kan man bruge et alfabet til det første bogstav, et nyt alfabet til det andet osv.


Den mest kendte poly-alfabetiske subsitutionskode er Vigenerekoden.

Enkelt-tegns-ombytningskoder

Kaldes også "monografe substitutionskoder". En enkelt-tegns-ombytningskode udskifter hvert bogstav med præcis ét andet tegn. Alle de ovenstående koder er også monografe – både de enkelt-alfabetiske og de mange-alfabetiske.

Mange-tegns-ombytningskoder

Kaldes også "polygrafe substitutionskoder".

En polygraf kode opdeler teksten i små grupper af bogstaver og udskifter så hver gruppe med et nyt tegn eller en ny gruppe tegn. Det simpleste er at opdele teksten i ordpar (grupper med hver to bogstaver), og så skifte hvert ordpar ud med et andet ordpar. Fordi der er meget flere ordpar end der er bogstaver[1], er det væsentlig sværere at bryde en poly-graf kode.

Eksempler på polygrafe koder er Playfairchifferet, der blev brugt under Boerkrigen, samt dens slægtninge To-kvadrat-chifferet og Fire-kvadrat-chifferet.

Andre eksempler er bifid-koden og trifid-koden udviklet af franskmanden Felix Delastelle omkring år 1900.

Kildehenvisninger

  1. Der er væsentlig flere ordpar end bogstaver. På dansk er der kun 29 bogstaver i alfabetet mod 29 × 29 = 841 mulige ordpar.
Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.