Meta:Om

Fra SPJDRpedia

Spjdrpedia er et online opslagsværk hvor man kan dele, læse og skrive alt om spejder. Spjdrpedia fungerer som spejderbevægelsens uofficielle hukommelse, og målet er at skabe et levende opslagsværk hvor fakta, erfaringer og guides om spejderarbejdet i sin fulde bredde kan findes og bruges af alle; spejdere som ikke-spejdere og på tværs af alle korps.

Spjdrpedia er i øjeblikket i fase 1, hvor det gælder om at få sparket wikien godt i gang.

Spjdrpedia har i øjeblikket 492 artikler om alt fra kodebrydning, mødeplanlægning over Spejdernes lejr til værdibaseret kommunikation.

Spjdrpedia er en wiki som alle frit kan redigere i, og oprette nye artikler til. Jo flere der ved noget om spejder, og som deler deres viden på Spjdrpedia, jo bedre bliver wikien og jo mere får alle ud af den.

Det er ikke nødvendigt at være ekspert. Hvis du ved hvordan man bygger en stander, laver en kniv, slår et telt op eller planlægger en hike, så kan du skrive om det på wikien. Andre kan så gå ind og udvide din artikel, tilføje billeder og komme med nye ideer og pointer. På den måde kan vi få samlet det, som vi ved allesammen tilsammen.

Objektivitet

Alle kan frit bidrage til indholdet på Spjdrpedia. I alle tilfælde tilstræbes en så høj grad af objektivitet som muligt. I stridsspørgsmål, lægges der vægt på at dokumentere alle de almindelige synspunkter.

Alle udgaver af artiklerne gemmes i en historik, så har du en gang skrevet noget der senere bliver slettet, kan det altid findes frem igen, og indsættes i artiklen.

Administration

Spjdrpedia administreres af arbejdsgruppen SPJDR. SPJDR sikrer at Spjdrpedia lever i en god stemning og udvikler sig så sundt som muligt. Det er administrationen der i sidste ende kan sikre wikien mod hærværk.

Du kan altid kontakte administrationen på wiki@spjdr.dk.

Vær beredt!