Tigerkode

Fra SPJDRpedia
Oversættelsestabel
1 2 3 4 5 6
T A B C D E F
I G H I J K L
G M N O P Q R
E S T U V W X
R Y Z Æ Ø Å

Tigerkoden er et enkelt-bogstavs-ombytnings-kode.

Brug

Man oversætter fra det almindelige alfabet til en kombination af bogstaver (T,I,G,E,R) og tal (1-6) baseret på oversættelses-tabellen. Skriv hele alfabetet i en Polybius-firkant, navngiv hver kolonne med et tal og hver række med bogstaverne T, I, G, E, R.

Find bogstavet du vil oversætte i tabellen og erstat det med det bogstav, der står yderst i rækken og det tal som står øverst i kolonnen. På den måde bliver et A til T1, et M bliver til G1 osv.

På den måde kan man f.eks. oversætte beskeden "Nøglen ligger under måtten" til koden:

Klartekst: N Ø G L E N  L I G G E R  U N D E R  M Å T T E N
Kodet tekt: G2 R4 I1 I6 T5 G2  I6 I3 I1 I1 T5 G6  E3 G2 T4 T5 G6  G1 R5 E2 E2 T5 G2

Oversættelsestabeller

Nogle foretrækker at skrive oversættelses-tabellen op som en tabel med tre rækker, men det gør ikke nogen forskel, når man skal bruge koden.

T I G E R
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Variationer

TIGER-koden kan varieres på flere måder. Man kan f.eks. skrive alfabetet inde i tabellen i en anden rækkefølge, men man kan også udskifte ordet "TIGER" og tallene 1 til 6 med andre ord eller tegn. F.eks. kan man lave en LEARNI(NG)-DOING kode, hvor de sidste to bogstaver ikke bruges.

Kodebrydning

Man kan forsøge at gætte hvilken kombination af bogstaver/tal, der svarer til hvilket bogstav. Ved korte beskeder er det den eneste mulighed.

Ligesom de mange andre enkelt-bogstavs-ombytnings-koder er TIGER-koden let at bryde, hvis man bruger statistik som frekvensanalyse på den.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.