Trifid-kode

Fra SPJDRpedia

Trifid-koden blev opfundet for 100 år siden i 1910 af amatør-kryptografen Pierre Delastelle. Den er en videreudvikling af bifid-koden, som Delastelle også opfandt.

Brug

Bifid-koden bruger Polybius-firkanten, mens trifid-koden bruger en slags "Polybius-terning" med dimensionerne 3 × 3 × 3. Der er dog ikke nogen fast opskrift, og derfor findes der også forskellige variationer af koden.

Man begynder med at sætte bogstaverne op tilfældigt i 3D gitteret:

Tabel 1

1 2 3
1 K L E
2 R Q M
3 U C Z

Tabel 2

1 2 3
1 N S D
2 R Q M
3 U C Z

Tabel 3

1 2 3
1 O Y P
2 J H F
3 . B I

Det er normalt lettere at skrive det i en oversættelses-tabel,

K 111 N 112 O 113
R 121 G 122 J 123
U 131 A 132 . 133
L 211 S 212 Y 213
Q 221 X 222 H 223
C 231 W 232 B 233
E 311 D 312 P 313
M 321 V 322 F 323
Z 331 T 332 I 333

Man skriver tallene nedenunder hvert bogstav i klarteksten:

M A F E K I N G B E L E J R E T .
3 1 3 3 1 3 1 1 2 3 2 3 1 1 3 3 1
2 3 2 1 1 3 1 2 3 1 1 1 2 2 1 3 3
1 2 3 1 1 3 2 2 3 1 1 1 3 1 1 2 3

Skriv så tallene ud i rækkefølge efter hinanden, opdel dem i tripletter, og oversæt dem tilbage ved brug af tabellen:

313 313 112 323 113 312 321 131 231 112 213 312 311 322 311 131 123
 P  P  N  F  O  D  M  U  C  N  Y  D  E  V  E  U  J

Og det giver så kodeteksten: PPNFODMUCNYDEVEUJ. Du løser koden ved at foretage hele proceduren baglæns.

Gitterstørrelser

Man kunne bruge andre gitterstørrelser til trifid-koden, men de bliver ofte for besværlige at arbejde med. I tre dimensioner er næste skridt et 4×4×4 gitter, der har 64 pladser. Det er for mange til almindelig hånd-kryptering.

I fire dimensioner er 24 = 16 for få, mens 34 = 81 er for mange. I fem dimensioner duer 25 = 32, og det svarer simpelthen til at skrive bogstaverne i binær kode og så manipulere med bits'ne.

Det minder faktisk meget om moderne kryptering, hvor krypteringen direkte omformer klartekstens binær repræsentation. Det er præcis sådan det foregår i krypteringsalgoritmer som AES.

At bryde trifid-chifferet

Hvis man ved, at en tekst er krypteret med trifid-chifferet, er det meget let at bruge tabellerne baglæns og oversætte den hemmelige besked. Man kan gøre det sværere at bryde ved at bytte om på bogstaverne i trifid-chifferet ved at bruge et kodeord.

Selv med ombyttede tabeller kan trifid-chifferet brydes med frekvens-analyse. Opdel tallene i grupper med tre i hver, og udskift hver gruppe med et bogstav. Så kan trifid brydes med frekvensanalyse som enhver anden enkelt-alfabetisk ombytningskode.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.