Frimurerkode

Fra SPJDRpedia
Frimurerkoden
Frimurerkode.png

Frimurerkodens gitter med bogstaver.

Frimurerkoden er en enkelt-bogstavs-ombytnings-kode, hvor man skifter hvert bogstav ud med et gitter-tegn. Frimurerkoden blev oprindeligt brugt af Frimurere og Rosenkreutzere til at kryptere deres korrespondance og interne journaler så tidligt som det 18. århundrede.

Frimurerkodens store fordel er, at den er nem at huske. Du skal bare bruge blyant og papir til at tegne gitteret Desværre er koden let at bryde. Det kan man gøre ved at gætte tegnene eller ved at bruge frekvensanalyse. Frimurerkoden kan dog stadigvæk bruges til at kryptere dagligdags-beskeder, da det stadig vil kræve tid og kræfter at bryde koden.

Brug

Alfabetet skrives i et gitter som vist på tegningen. Hvert bogstav udskiftes med det "omkringliggende" gitter samt et antal prikker (0 til 2), der markerer gitternummeret. Med gitteret på tegningen kan man f.eks. skrive teksten "Frimurerkode" sådan her:

Eksempel viser hvordan teksten "Frimurerkode" oversættes med frimurerkode

Flere ord kan adskilles af et mellemrum, som f.eks.

Eksempel på længere kodetekst

Variationer

Der findes mange variationer af frimurerkoden, hvor både gitteret og alfabetets rækkefølge ændres. En af de mest almindelige ændringer tager udgangspunkt i det engelske alfabet, og ser sådan her ud:

Variation of frimurerkoden

Man kan både ændre variere antallet af gitre og krydser. Derudover kan man skrive alfabetet "oppefra-og-ned", eller man kan skrive bogstaverne i en tilfældig rækkefølge.

Kodebrydning

Alle kender Frimurerkoden. Derfor er den virkelig let at bryde. Man skal bare bruge huske-diagrammerne og vupti - har man klarteksten. Det gør altså ikke din tekst mere "sikker", hvis du skriver den Frimurerkoden.

Man kan naturligvis lave sin egen kode, hvor tegnene er byttet rundt, eller hvor man har fundet på sine helt egne hemmelige tegn. Det gør kodebrydningen noget sværere, men ligesom Cæsarkoden og kodeordskoden, kan koden brydes med frekvensanalyse. Hvis man først ombytter de hemmelige tegn med almindelige bogstaver er fremgangsmåden den samme som for kodeordskoden.

Aktiviteter

Koder er normalt noget man henligger til vinterhalvåret. Så kan man bruge tiden indenfor til at fordybe sig i de tekniske detaljer. Der findes mange måder, man kan træne koderne på. Man kan øve sig i at at skrive og oversætte kodede beskeder på løb eller som en del af et patruljemøde.

Hvis I er flere enheder afsted på løb eller sommerlejr, kan I skrive beskeder til de forskellige enheder med koder, som kun hver enhed forstår. Det kunne være morsebeskeder til ulve/minier, Frimurerkode til juniorspejdere og en kodeordskode til tropspejderne. Det øger spændingen, at man véd at de andre enheder ikke kan forstå de beskeder der er beregnet på jeres enhed. Hvis man er særlig dygtig, kan man bryde de andres kode og måske få en fordel eller noget hemmelig viden.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.