To-lås kryptering

Fra SPJDRpedia
Ved at bruge to låse kan Alice og Bob sende beskeder til hinanden uden at udveksle nøgler først.

To-lås kryptering bruges til at sende krypterede beskeder til hinanden, uden at man kender hinandens kode. Både afsender og modtager kan for eksempel hver bruge en Vigenerekoder med helt forskellige nøgler.

Navnet to-lås kryptering kommer fra en analogi til bokser og låse. Forestil dig at Alice og Bob gerne vil sende et hemmeligt brev til hinanden:

1. Alice putter brevet i en kasse og låser den med en hængelås.
2. Hun sender kassen til Bob.

Two lock encryption step 1.svg

3. Bob har ikke nøglen til Alices hængelås, men han sætter i stedet sin egen hængelås på kassen, og sender den tilbage til Alice.

Two lock encryption step 2.svg

4. Alice låser nu sin hængelås af kassen, og sender den tilbage til Bob.

Two lock encryption step 3.svg

5. Bob kan nu åbne kassen ved at låse sin egen hængelås op.

Eksempel med Vigenerekode

Nu er det upraktisk at sende kasser frem og tilbage, så for at låse sin besked inde, kan man kryptere den med for eksempel en Vigenerekode.

  1. Alice vælger nøglen "ROSERERRØDE" og bruger en Vigenerekode til at kryptere sin besked.
  2. Alice sender den krypterede bedsked til Bob.
  3. Bob krypterer igen beskeden med sin egen Vigenerekode, hvor han bruger nøglen "VIOLERERBLÅ".
  4. Når Alice får beskeden tilbage oversætter hun den baglæns med nøglen "ROSERERRØDE"
  5. Nu kan Bob læse beskeden ved blot at dekryptere sin egen Vigenerekode.

Hvis nogen opsnapper beskeden, kan de naturligvis forsøge at bryde Bobs eller Alices Vigenerekode, og dermed læse den hemmelige besked.

Men i stedet for at benytte en kort nøgle som "ROSERERRØDE", kan Alice og Bob bruge hver sin engangsblok, altså en tilfældig nøgle, der er ligeså lang som den hemmelige besked. Det gør begge Vigenerekoder fuldstændig ubrydelige!

Svagheder ved to-lås kryptering

Man kan omgå sikkerheden i to-lås kryptering, hvis onde Eva opsnapper den krypterede besked, inden den når til Bob. Så krypterer hun beskeden med sin egen kode, og sender den tilbage til Alice. Alice kan ikke vide at Eva har opsnappet beskeden. Når hun så oversætter baglæns, kan Eva læse den hemmelige besked, uden at Bob nogensinde selv får den at se.

Den form for "angreb" kaldes for "Manden i midten"-angreb, fordi man forestiller sig at Eva stjæler beskeden, når den er i "midten" mellem Alice og Bob.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.