Kodebegreber

Fra SPJDRpedia

Klartekst og Kodetekst

Klarteksten er den (hemmelige) besked, som skal sendes adsted. Når klarteksten er blevet krypteret fremkommer kodeteksten, som ofte er en uforståelig samling tegn. Når kodeteksten dekrypteres får man klarteksten igen.

Nøgle

En nøgle er et kodebregreb. For at løse mere avancerede koder, skal man ikke bare kende krypterings-metoden, men man skal også kende en hemmelig tekst. Ligesom en nøgle kan låse en dør op, kan den hemmelige tekst "låse" kode-beskeden op.

Eksempelvis bruger Kodeordskoden og Vigenerekoden nøgler til at sikre krypteringen.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.