Bacons kode

Fra SPJDRpedia
Bacon's kode
Francis Bacon Alfabet.jpg

Franscis Bacons alfabet

Bacons kode er en metode, der blev opfundet af det engelske universal-geni Francis Bacon i 1605, og brugt til at skjule en besked i en teksts udseende.[1] Metoden kan også bruges til at skjule en hemmelig besked i et digitalt billede.

Metode

En besked kodes ved at erstatte hvert bogstav i beskeden med fem bogstaver; enten A eller B. Den typiske oversættelse bruger denne tabel:

a  AAAAA  g   AABBA  n  ABBAA  t   BAABA
b  AAAAB  h   AABBB  o  ABBAB  u-v  BAABB
c  AAABA  i-j  ABAAA  p  ABBBA  w   BABAA
d  AAABB  k   ABAAB  q  ABBBB  x   BABAB
e  AABAA  l   ABABA  r  BAAAA  y   BABBA
f  AABAB  m   ABABB  s  BAAAB  z   BABBB

Der findes 32 forskellige kombinationer af A og B, så du kan også lave en tabel med hele det danske alfabet.

De første 11 bogstaver fra den hemmelige besked "Robert og Olave er kærester" bliver f.eks. oversat til:

R   O   B   E   R   T   O   G   O   L   A   ..
BAAAA ABBAB AAAAB AABAA BAAAA BAABA ABBAB AABBA ABBAB ABABA AAAAA ..

Vil du oversætte tilbage igen, skal du bruge tabellen baglæns.

Men vi stopper ikke her. Vores hemmelige besked kan nu skjules i en helt uskyldig tekst. Lad os se på et eksempel, hvor vi har skrevet vores hemmelige kodetekst op over en helt almindelig tekst. Vi kan nu gemme rækkefølgen af A'er og B'er i udseendet af den uskyldige tekst, ved at lade A svare til små bogstaver og lade B svare til store bogstaver. Se her:

Kodetekst:   BAAA AAB BA BAAAABAABAA  BA AAABA AB  AABBABAA BBA ABB AB ..
Uskyldig tekst: Smuk som et stjerneskud - år efter år - smukkere ser hun ud ..
Gemt tekst:   Smuk soM Et StjerNesKud - År eftEr åR - smUKkEre SEr hUN uD ..

Eller hvis man i stedet for store bogstaver bruger kursiv: "smuk som et stjerneskud - år efter år - smukkere ser hun ud ..".

Hvis du skriver med håndskrift kan du virkelig gemme budskabet godt. Her kan B'er markeres med små næsten usynlige krummelurer på bogstaverne. Det var netop det Francis Bacon gjorde. I billedet ses en kopi fra hans bog om hemmelige beskeder, der viser hans to udgaver af bogstaverne.[2]

Bacons kode og digitale billeder

Bacons kode kan også skjule beskeder i digitale billeder. Et digitalt billede består af et gitter af "pixels". I et normalt farve-billede indeholder hver pixel en farve, som består af en blanding af de tra grundfarver rød, blå og grøn. Farven angives om et binært tal mellem 0 (0000000) og 255 (1111111). Det er stort set umuligt at se forskel på to farver, hvor det sidste binære ciffer er forskelligt. Prøv for eksempel, om du kan se forskel på de her seks farver:

rød 128 rød 129 grøn 128 grøn 129 blå 128 blå 129
rød 0100000 rød 0100001 grøn 0100000 grøn 0100001 blå 0100000 blå 0100001

Ideen er at lade et A i Bacons kode svare til et 0 i sidste ciffer i det binære tal, mens B svarer til 1. Hvis vi skal skjule et K = ABAAB begynder vi med den første pixel. Der tager vi det røde tal og skifter sidste binære ciffer ud med et 0 for A. Så tager vi den grønne og udskifter sidste ciffer med 1 for B. Sådan gør vi også med den blå farve. Så går vi videre til den næste pixel og fortsætter med den røde og grønne farve.

Med tre farver i hver pixel, kan et lille billede på 600 x 400 pixels gemme 600×400×3=720.000 A'er og B'er. Det svarer til 144.000 bogstaver. Det er besværligt at gøre i hånden, men med en computer bliver det let.

På samme måde kan man også gemme et hemmeligt billede oveni i et uskyldigt billede.

Billedformater

For at udnytte et billede fuldt ud er det lettest at bruge et billede i formatet PNG (Portable Network Graphic). I andre formater som for eksempel JPG komprimeres billedet så din hemmelige besked bliver ødelagt. GIF-formatet benytter en præ-defineret farveskala så der er ikke altid 256 farvenuancer at vælge imellem.

Shakespeare og Bacons kode

William Shakespeare der er kendt for sine mange klassiske skuespil. Han levede også samtidig med Francis Bacon. Nogle leger med ideen om at Shakespeare slet ikke skrev sin skuespil selv, men at det i stedet var den geniale Francis Bacon. For at underbygge den teori har de forsøgt at finde eksempler på Bacon kode i af nogle af Shakespeares tidlige værker. Meget sødt, men der er selvfølgelig ikke gjort nogen overbevisende fund.

Kilder

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.