Sprogkode

Fra SPJDRpedia

En sprogkode krypterer din besked ved at oversætte den til et andet sprog. Forældre kan for eksempel tale engelsk sammen, når deres små børn ikke skal kunne forstå dem. Det sikreste er dog, hvis sprogkoden bruger et meget ukendt sprog. Det allerbedste er måske at det er et helt særligt kodesprog, som kun afsender og modtager kender. Hvis grammatikken også er meget anderledes end på andre sprog, kan det være rigtigt svært at bryde en sprogkode.

Historisk

I anden verdenskrig brugte amerikanerne i vid udstrækning indianske sprog til koder. De havde soldater fra navajostammen om bord på deres skibe, og de kunne så sende beskeder i ren morse uden brug af langsomme koder som Vigenère eller Enigmakoden. Det var smart, når man i en kampsituation skulle kommunikere lynhurtigt.

Det lykkedes, så vidt vides, aldrig japanerne at finde ud af, hvad i alverden det var der blev sagt og skrevet.[1]

Brug

Hvis du er ude at rejse, kan dansk fungere fint som sprogkode. Du kunne også overveje kunstige sprog som esperanto eller volapük, eller kunst-sprog som elvisk eller doth-raki. Og hvis du virkelig skal skjule en besked, må du finde et næsten uddødt oprindeligt sprog. Men det tager mange år at mestre et nyt sprog, så sprogkoden er ikke særlig brugbar ude i virkeligheden.

At bryde sprogkoder

Det er som sagt rigtigt svært at bryde en sprogkode. Det svarer vel til at skulle lære et helt nyt sprog. Men du kan kun læse breve, som andre skriver til hinanden. Så må du hellere få fat i en linguistikker, der kan analysere grammatik og ordforbindelser og måske tyde sproget. Det er virkelig ikke nogen let opgave at bryde en sprogkode.

Kilderhenvisninger

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.