Uløste koder

Fra SPJDRpedia

Der findes et væld af uløste koder. Selvom verdenshistorien foretrækker at huske kodebrydernes successer med for eksempel Enigma-koden og Rosettastenen, findes der stadig en masse uløste beskeder og mystiske tekster. Denne artikler indeholder en ufuldstændig liste over de mest kendte af disse uløste koder.

Thomas Beale koden

Den rige amerikaner Thomas Beale skulle efter sigende have begravet en stor skat i 1820'erne. Han efterlod en konvolut hos en kroejer, der efter et stykke tid åbnene konvolutten, og fandt tre forskellige ark med tal. Ifølge legenden blev det andet ark dekrypteret ved at bruge USAs uafhængighedserklæring som nøglen til en Bogkode. Det andet ark fortæller om en hemmelig skat af sølv og guld begravet i "the county of Bedford".

De to andre ark er endnu ikke blevet dekrypteret, men Bedford og omegn er flere gange blevet endevendt af amatør-skattejægere. Mange er overbeviste om, at Beale-koden er et falsum, og altså i virkeligheden ikke viser vej til nogen som helst skat.

Indholdet af de tre ark kan findes her:

Der er lavet en ret interessant kortfilm med udgangspunkt i Thomas Beale-koden. Den kan blandt andet ses på www.thomasbealecipher.com. Der skulle findes en del hemmelige beskeder og koder gemt i selve filmen.

Voynich-manuskriptet

Bogside fra Voynich manusriptet

Voynich-manusriptet omtales ofte som verdens sværeste kode. Eller den mest uforståelige ubrudte kode. Manuskriptet er dateret til engang i 1400-tallet, og skulle stamme fra det nordlige Italien. Manuskriptet består af omkring 240 sider med en masse illustrationer og en tilhørende uforståelig tekst. Der er for eksempel et afsnit med planter og urter, men illustrationerne svarer ikke til nogen kendte planter.

Mange mener at Voynich-manuskriptet i virkeligheden er en hemmelig kodet besked, eller måske et kunstfærdigt udformet falsum.

Manuskriptet blev først kendt i begyndelsen af 1900-tallet, hvor det blev købt af antikvarhandleren Wilfrid Voynich. Bogens historie er nu kendt helt tilbage til 1600-tallet, hvor den var ejet af Kejser Rudolf II.

Kryptos

Kryptos er en skulptur af kunsteren Jim Sanborn, der står foran CIA-kontoret i Virginia. Den blev offentliggjort i 1990 og indeholder fire kodede beskeder, hvoraf de tre er blevet løst[1]. De to første koder er begge krypteret med et Vigenerechiffer med to kodeord mens den sidste kode er en form for scrambling. Hele skulpturen ser således ud:

EMUFPHZLRFAXYUSDJKZLDKRNSHGNFIVJ  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD
YQTQUXQBQVYUVLLTREVJYQTMKYRDMFD  AKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYP
VFPJUDEEHZWETZYVGWHKKQETGFQJNCE  BRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPT
GGWHKK?DQMCPFQZDQMMIAGPFXHQRLG   CYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTO
TIMVMZJANQLVKQEDAGDVFRPJUNGEUNA  DPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOS
QZGZLECGYUXUEENJTBJLBQCRTBJDFHRR  ETOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSA
YIZETKZEMVDUFKSJHKFWHKUWQLSZFTI  FOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSAB
HHDDDUVH?DWKBFUFPWNTDFIYCUQZERE  GSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABC
EVLDKFEZMOQQJLTTUGSYQPFEUNLAVIDX  HABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCD
FLGGTEZ?FKZBSFDQVGOGIPUFXHHDRKF  IBCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDE
FHQNTGPUAECNUVPDJMQCLQUMUNEDFQ   JCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEF
ELZZVRRGKFFVOEEXBDMVPNFQXEZLGRE  KDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFG
DNQFMPNZGLFLPMRJQYALMGNUVPDXVKP  LEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGH
DQUMEBEDMHDAFMJGZNUPLGEWJLLAETG  MFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHI

ENDYAHROHNLSRHEOCPTEOIBIDYSHNAIA  NGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJL
CHTNREYULDSLLSLLNOHSNOSMRWXMNE   OHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJL
TPRNGATIHNRARPESLNNELEBLPIIACAE  PIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLM
WMTWNDITEENRAHCTENEUDRETNHAEOE   QJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMN
TFOLSEDTIWENHAEIOYTEYQHEENCTAYCR  RLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQ
EIFTBRSPAMHHEWENATAMATEGYEERLB   SMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQU
TEEFOASFIOTUETUAEOTOARMAEERTNRTI  TNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUV
BSEDDNIAAHTTMSTEWPIEROAGRIEWFEB  UQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVW
AECTDDHILCEIHSITEGOEAOSDDRYDLORIT VUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWX
RKLMLEHAGTDHARDPNEOHMGFMFEUHE   WVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZ
ECDMRIPFEIMEHNLSSTTRTVDOHW?OBKR  XWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZK
UOXOGHULBSOLIFBBWFLRVQQPRNGKSSO  YXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKR
TWTQSJQSSEKZZWATJKLUDIAWINFBNYP  ZZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRY
VTTMZFPKWGDKZXTJCDIGKUHUAUEKCAR   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD

Den fjerde uløste del (også kaldet K4) er koden-stykket:

              OBKR
UOXOGHULBSOLIFBBWFLRVQQPRNGKSSO
TWTQSJQSSEKZZWATJKLUDIAWINFBNYP
VTTMZFPKWGDKZXTJCDIGKUHUAUEKCAR

Kunsteren har oplyst at teksten NYPVTT koder for teksten BERLIN. Der er andre steder hintet til at man ikke kan bruge frekvensanalyse til at bryde K4, fordi koden slører fordelingen af bogstaverne i den oprindelige tekst.[2]

Det kunne tyde på at man skal bruge andre typer koder, som for eksempel Playfair, To-kvadrat-kode, bifid-chiffer eller lignende.

Copiale Cifferteksten (Løst)

En bog fra middelalderens Tyskland, der kun består af et underligt miskmask af bogstaver og tegn. Koden blev løst af datalogerne Kevin Knight, Beata Megyesi og Christiane Schaefer så sent som i 2011. [3] Løsningen viser at cifferteksten stammer fra et hemmeligt broderskab, og beskriver nogle af deres (underlige) hemmelige ritualer.

Eksterne henvisninger

Kildehenvisninger

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.