Mobilkode

Fra SPJDRpedia
En nokia 3310 som bruger T9 ordbogen.

En mobilkode baserer sig på T9 ordbogen kendt fra (gamle) mobiltelefoner. Hver tast svarer til 3 eller 4 bogstaver og T9 ordbogen er den teknologi som forsøger at gætte det ord du skriver.

Et eksempel på en T9 mobilkode er følgende talrække:

435 534 37 36 662455633

Hvis man trykker på tasterne 435 534 osv. på en mobiltelefon med T9-teknologi oversættes talrækken til følgende klartekst.

hej jeg er en mobilkode

Det er altså let og hurtigt at løse en mobilkode. Hvis ordet ikke er det første som T9 gætter på, kan man skifte igennem de mulige ord med *. For at gøre det let at løse koden kan man inkludere antallet af tryk på *-tasten. For eksempel kan man skrive "Køb en is" på følgende måde.

562** 36 47*

Problemer med mobilkoder

Der er to problemer med at bruge mobilkoder. Et problem er at du ikke kan kryptere ord, som ikke står i mobiltelefonens ordbog.

Det største problem er dog at forskellige mobiltelefoner har ret forskellige ordbøger. Derfor bliver ordene ikke altid oversat ens, og nogen gange findes ordet kun i en slags ordbog, men ikke i odbogen på andre mobiltelefoner. Derfor kan patruljens success med at løse en kode desværre afhænge af om de har den helt rigtige mobiltelefon. :(

Løs en mobilkode uden en T9 ordbog

Tasterne på en mobiltelefon er indrettet så tallene svarer til bogstaver på følgende måde:

2: abcæå
3: def
4: ghi
5: jkl 
6: mnoø
7: pqrs
8: tuv
9: wxyz

Hvis vi gerne vil bryde talkoden:

4736 37 4 5653752238

kan vi bemærke at:

  1. Tredje ord "4", som med garanti er et "i".
  2. Andet ord "37" er helt sikkret "er".
  3. Første ord "4737" kan enten være "isen" eller "gren". Måske er der flere muligheder.

Indsætter vi disse resultater i koden, får vi at

Isen/Gren er i 5653752238

Det sidste ord er sværere at gætte. Fordi bogstavet "e" er meget hyppigere brugt i danske ord end "d" og "f" kan vi forsøge at erstatte alle 3-taller med "e". Vi får at:

Isen/Gren er i 565e7522e8

Det hjalp ikke meget. Vi kan nu ikke gøre meget andet end at gætte. For de første fire bogstaver "5653/e" har vi følgende muligheder:

joke, køle, løje, loke, kold, kole, kok?, ... osv.

Fordi første ord kan være "isen" kunne vi gætte på at det sidste ord har noget at gøre med "køle" eller "kold". Prøver vi efter finder vi straks ud af at "køleskabet" passer perfekt. Derfor bliver den oversatte tekst:

Isen er i køleskabet

Ikke så overraskende, men lad os håbe at det er en Kæmpe-eskimo!