Engangsblok

Fra SPJDRpedia

En engangsblok er et stykke papir med en lang "nøgle". Koden kan ses som en version af Vigenèrekoden, hvor der i stedet for en kort, gentaget nøgle benyttes et tilfældigt kodeord, der er lige så lang som beskeden. Engangsblokke er interessante fordi de er 100% sikre og nemme at bruge, hvis man er beredt.

Historisk

Engangsblokke blev berømte, da de blev brugt af agenter til at kryptere "den røde linje" mellem Det Hvide Hus i Washington og Kreml i Moskva.

Brug

Engangskoden kan bruges ligesom Vigenèrekoden, forskellen er blot at man i stedet for en kort nøgle bruger en lang engangsnøgle (kaldet engangsblok). Nøglen skal altid være mindst lige så lang som selve beskeden.

Brug: Med et kortspil

Dette er ikke en perfekt engangsblok, den har ikke samme sikkerhedsgarantier, men den er nemmere at bruge.

Forberedelse:
  1. Tag to spil kort med præcis de samme kort i.
  2. Bland det ene spil grundigt.
  3. Arranger det andet spil så rækkefølgen er den samme i de to. (læg f.eks. kortene ud på et bord/gulv mens du "kopierer").
  4. Tag et spil kort hver.
Kryptering:
  1. Sørg for at din besked ikke er længere end 56 tegn (inklusiv mellemrum).
  2. For hvert tegn du vil kryptere, tag det øverste kort af bunken og "læg det sammen med kortet". Du kan også bruge en tabel.
  3. Brænd hvert kort efter brug.
Dekryptering:
  1. For hvert kodetegn, tag det øverste kort af bunken og "træk det fra tegnet". Du kan også bruge tabellen fra chifreringen omvendt.
  2. Brænd hvert kort efter brug.

Se også Wikipedias artikel om Solitaire-nøglen.

Problemer

Det sværeste ved at bruge engangsblok-systemet er at lave en blok med tilfældige bogstaver og så fordele blokken til dem, der skal have adgang til beskederne.

Det er også vigtigt at begge parter er enige om ,hvor meget af blokken, I har brugt, så I bruger samme stykke af blokken til nøglen. I kan eventuelt markere områder af blokken og give dem forskellige navne. Så kan I starte hver besked med at fortælle hvilket område I har brugt. Så længe "fjenden" ikke får fat i en blok, skulle I være på den sikre side.

Kodebrydning

Hvis man ikke har noget kendskab til den blok, der blev brugt til at kryptere en besked, har man ingen chance for at bryde koden. Da alle nøgler er lige sandsynlige kunne koden IUHFYDFLIKELIEWZEQZPOM lige så godt skulle oversættes til ANGRIBDALENKLOKKENTOLV som til FORSVARFORTETVEDDAGGRY.

Men! Hvis brugeren af koden har lavet en fejl, som at bruge en blok der ikke er helt tilfældig, har brugt den samme blok før, eller det er lykkedes dig at få fat i blokken, så har du større chancer for at bryde koden.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.