Kodeordskode

Fra SPJDRpedia

En kodeordskode er ligesom A-K koden en enkelt-bogstavs-ombytnings-kode. Det betyder at krypteringen foregår ved, at man oversætter hvert bogstaver i beskeden med et andet tegn eller bogstav efter et særligt system.

Brug

I en kodeordskode bruger du et kodeord til at skrive oversættelses-tabellen. Vælg et kodeord, hvor hvert bogstav kun forekommer en gang. Skriv så kodeordet op, og fortsæt med resten af alfabetet. Husk at springe over bogstaverne, der allerede indgår i kodeordet. Efter præcis 14 bogstaver skifter du linje og fortsætter indtil hele alfabetet (dog uden w) er skrevet ned.

Kodeordet "SPEJDER" har to "E"-er. Så vi fjerner det sidste "E" for at få et godt kodeord. Så bliver oversættelses-tabellen:

S P E J D R A B C F G H I K
L M N O Q T U V X Y Z Æ Ø Å

For at kryptere din besked ombytter du bogstaver, der står over/under hinanden. Det betyder også, at du bruger den samme tabel til at dekryptere sin besked igen.

KLARTEKST:    JAGTEN GÅR IND I OVERMORGEN
CHIFFERTEKST: OUZRNE ZKT ØEQ Ø JBNTPTJZNE

Kodeordskode-maskine

Skal du løse eller skrive en kodeordskode, kan du bruge denne lille maskine. Indtast først kodeordet, og så kan du se oversættelsestabellen. Skriv så klarteksten eller kodeteksten og lad maskinen oversætte beskeden.

At bryde kodeordskoden

Selvom man bruger et kodeord er kodeordskoden ikke meget mere sikker end en almindelig Cæsarkode. Hvis en kodebryder har gættet at E skal byttes med N, så ved han samtidig at N skal byttes med E. Han skal altså kun gætte halvt så mange bogstaver.

Ved man ikke, at der er tale om en kodeordskode, kan man ligesom ved Cæsarkoden, forsøge sig med smarte gæt. Hvis man har en lang kodetekst, kan man let bryde den med frekvensanalyse.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.