Polybius-firkant

Fra SPJDRpedia

En polybius-firkant består ganske enkelt af et gitter med bogstaver sat ind i et 5 × 5 gitter. Den bruges blandt andet som et hjælpeværktøj i Tigerkode, Playfairchiffer og i Fire-kvadrat-chifferet.

Normalt bruger man det engelske alfabet (− Æ,Ø og Å) og så slår man I og J sammen, så de står i samme felt. Denne Polybius firkant ser sådan her ud:

1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H J K
3 L M N O P
4 Q R S T U
5 V W X Y Z

Andre gange slår man i stedet C og K sammen, så de må dele samme plads i gitteret.

Det danske alfabet

Der er ikke noget i vejen for at udvide Polybius-firkanten så den indeholder hele det danske alfabet. Tilføjer vi en 6te række kan vi få plads til alle alfabetets 29 bogstaver + et bonusfelt.

1 2 3 4 5 6
1 A B C D E F
2 G H I J K L
3 M N O P Q R
4 S T U V W X
5 Y Z Æ Ø Å /

Talkode

Hovedartikel: Talkode

Man kan let bruge Polybius-firkanten til at kryptere sin besked. Man bytter hvert bogstav ud med koordinatet til placeringen i Polybius-firkanten.

W står i anden kolonne og i femte række. Vi kan derfor erstatte W med tallet 52.

På den måde kan vi kryptere en hemmelig besked "Mød mig på stationen klokken 14" som,

M ø d m i g p å s t a t i o n e n k l o k k e n 14
31 54 14 31 23 21 34 55 41 42 11 42 23 33 23 15 23 25 26 33 25 25 15 23 14

Det går lidt galt når vi putter tal ind som for eksempel 14. Nu ved vi ikke, om vi skal mødes klokken 14 eller klokken d(?).

Man kan kryptere sin besked yderligere ved at bruge for eksempel Bifid-koden.

Denne form for kryptering er stort set identisk med Tigerkoden. Man skal blot erstatte de første ciffre med 1=T, 2=I, 3=G, 4=E og 5=R. Let ikke?

Bankekode

Hovedartikel: Bankekode

Man kan bruge Polybius-firkanten til at sende en hemmelig bankekode. Der er en populœr historie om nogle amerikanske soldater der blev taget til fange under Vietnam-krigen i Hoa Lo "Hanoi Hilton" fœngslet. De sendte hemmelige beskeder til hinanden ved at banke beskeden på muren mellem cellerne, eller som en måde til at undgå at blive overhørt af deres fangevogtere.

Bankekoden er ret let. Find bogstavet du vil banke. Først banker du kolonne-nummeret, holder en pause og banker rækkenummeret. Hvis en prik · henviser til et bank, kan vi banke Z som " · ·    · · · · · ". Mellem hvert bogstav holder man så en lidt længere pause.

Bankekoden er smart fordi det er let at lære Polybius-firkanten udenad. Den er let at skrive op, og den er let at bruge, selvom man ikke har helt styr på alle bogstavernes position i gitteret.

· ··   · ·   ··· ··   ·· ·····   · ·····   · ··   · ·
··· ··   ·· ·····   · ·····   ··· ····   ····· ·····

Kodeord

Man kan komplicere Polybius-firkanten ved at bruge et kodeord. Med kodeordet BADEN får vi denne firkant:

1 2 3 4 5 6
1 B A D E N C
2 F G H I J K
3 L M O P Q R
4 S T U V W X
5 Y Z Æ Ø Å /

Resten af både bankekoden og krypteringen kan så foregå med denne mere "sikre" firkant.

At bryde Polybius med kodeord

Hvis man vil bryde en Polybius-kode kan man bruge samme teknik, som når man bryder en almindelige kodeordskode. For at gøre det lettere at håndtere, kan man erstatte hvert koordinat med et eller andet bogstav. For eksempel lade 11 være A, 21 være B, også videre som en normal Polybius-firkant. Når man først har gjort det, behøver man ikke tænke mere over firkanten, men man kan som sagt bare løse koden som en almindelig kodeordskode.

Polybius-terning

I stedet for at arrangere bogstaverne på i en firkant kan man placere dem i en 3×3×3 terning. Hvert bogstav oversættes så med tre tal: række, kolonne og "højde". De tre lag i terningen ser sådan her ud:

Lag 1

1 2 3
1 A B C
2 D E F
3 G H I

Lag 2

1 2 3
1 J K L
2 M N O
3 P Q R

Lag 3

1 2 3
1 S T U
2 V W X
3 Y Z -
Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.