Talkode

Fra SPJDRpedia

En talkode er en kode hvor bogstaverne i klarteksten byttes om med tal.

Eksempler på talkoder

Bogstavrækkefølge

Den letteste talkode bytter bogstaverne ud med tal der viser deres rækkefølge i alfabetet. Du kan bruge denne her tabel:

Simpel talkode
A B C D E F G H I J K L M N
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Så bliver beskeden HEJ oversat til 080510.

Vi kan også oversætte en længere besked. Hvis vi for eksempel oversætter:

Det er en bevægelse, fordi den bevæger sig fremad

Bliver det til:

040520 0518 0514 020522270705121905  0615180409  040514
02052227070518 190907 061805130104

ASCII kode

Computere bruger også talkoder til at gemme og læse bogstaver. Hvert bogstav og tegn bliver altså gemt som tal. Det mest almindelige er at bruge den oversættelsestabel, der kaldes for ASCII. Fordi computere arbejder med 1-ere og 0-er, skrives tallet ofte i binært som en byte (8 bits).

Bogstav ASCII Binær
A 065 01000001
B 066 01000010
C 067 01000011
D 068 01000100
E 069 01000101
F 070 01000110
G 071 01000111
H 072 01001000
I 073 01001001
J 074 01001010
K 075 01001011
L 076 01001100
M 077 01001101
N 078 01001110
O 079 01001111
P 080 01010000
Q 081 01010001
R 082 01010010
S 083 01010011
T 084 01010100
U 085 01010101
V 086 01010110
W 087 01010111
X 088 01011000
Y 089 01011001
Z 090 01011010

Her bliver HEJ oversat til 010010000100010101001010. Den binære talkode kan også bruges til at skjule hemmelige beskeder i for eksempel digitale billeder (se også Bacons kode).

Polybius-firkanten

Man kan også bruge andre tabeller til at oversætte bogstaver til tal. Den mest almindelige er Polybius-firkanten:

1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H J K
3 L M N O P
4 Q R S T U
5 V W X Y Z

Erstat hvert bogstav med nummeret på rækken og så nummeret på kolonnen. Så bliver beskeden HEJ til 231524:

Igen kan vi oversætte den lidt længere besked:

Det er en bevægelse, fordi den bevæger sig fremad

Som bliver til:

415144 5124 5133 21511511512251133451 1243244142 415133
2151151151225124 344222 122451231141

Andre tal-koder

Hvis du møder en kode af tal, kan det også være en SMS-kode.

Hvordan løser du en talkode?

En talkode er let at løse. Du skal bare ombytte tallene med bogstaverne ved at bruge tabellen baglæns.

Sikkerhed

En talkode kan let brydes - selv hvis du bruger andre tabeller end de to viste eksempler. I det tilfælde vil frekvensanalyse og almindelige kodebrydnings-teknikker let få has på koden.

Fordi en talkode ombytter et bogstav med to tal (dog nogengange flere tal), kan man også bytte rundt på tallene på en smart måde, så den bliver meget svær at bryde med håndkraft. Det er for eksempel det som Bifid-koden og Trifid-koden gør.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.