Morsenøgle

Fra SPJDRpedia

En morsenøgle er en speciel opæstning af morse-alfabetet, som gør det let at oversætte til og fra morse-kode. Morsenøglen læses ovenfra og ned, og hver hvidt felt svarer til en prik, mens hvert mørkt felt svarer til en streg.

Morsenøgle.svg

Eksempler

Et par korte eksempler på brugen af morsenøglen.

  • Bogstavet E (·) står øverst i nøglen på et hvidt felt og oversættes med en enkelt prik.
  • Bogstavet N (– ·) står i anden række på morsenøglen. Går man ned fra toppen (gennem T) krydser man først et mørkt felt (en streg) før man lander på det hvide felt (prik) med N.

Udenadslære

Hovedartikel: Lær morsealfabetet udenad

Telegrafister har skullet lære morse-alfabetet udenad, så de direkte kunne oversætte mellem almindelige bogstaver og morse. Selv for entuiaster som spejdere er det nogen gange praktisk at lære morsealfabetet udenad, og man har så udviklet forskellige huskeremser til at memorere bogstaverne og deres morsekoder.

Hver række i morsenøglen kan så omskrives til en mere eller mindre fjollet sætning. Her er et eksempel:

  1. E.T. phone home
  2. Ikke Alle Når Målet
  3. SUR Whiskey. DanmarK Gir Op
  4. HVorFor * (ingen) På Jobbet. BMX CYkler Zætter Qinder Øde i SCHweiz

Komplet morsenøgle

For at få plads til alle relevante tegn, kan man tilføje to rækker til morsenøglen og får så den komplette morsenøgle:

Morsenøgle (komplet).svg

Andre artikler

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.