Lær morsealfabetet udenad

Fra SPJDRpedia
Hvis du vil lære morse-alfabetet handler det om masser af Learning by doing.

Hvis du vil lære morsealfabetet udenad, skal du bruge ufattelig megen tid! Men hvis du færdes i de rette kredse, vil det give streetcredit at kunne fyre hele morsealfabetet afsted fra hoften!

Ved du ikke hvad morse er, anbefaler vi, at du læser artiklen om morsekode først og så vender tilbage til denne guide bagefter.

Vi er ikke helt så ambitiøse her. Her handler det mere om at sige K... nå øh, det er – · –, eller · · · –, det er jo V. Men folk lærer forskelligt, så der er ingen garanti for at alle metoderne virker, og du skal sikkert have tegnene gentaget på lidt forskellige måder, med lidt forkskellige metoder, for at få dem til a sidde rigtigt fast.

Find en ven

Det er altid sjovest at lære sammen med andre. Jeg husker tydeligt nogle kemitimer, hvor jeg og to kammerater, brugte tiden på at sende beskeder til hinanden i morse. Send morse til hinanden og hjælp hinanden med at lære.

Det er helt ideelt, hvis du får hele patruljen med på ideen!

Morsenøglen

Ok, en god start er at bruge en morsenøgle:

Morse.gif

Det skulle gerne give et indtryk af hvilke bogstaver, der er lette og svære at huske. Start med at lære et par bogstaver. Skriv dit navn i morse. Jeg hedder Kim og – · – | · · | – – || " er nok de tre tegn, som jeg kender bedst.

Lær også at det internationale nødråb SOS skrives som · · · | – – – | · · · ||. Lær også de andre bogstaver som kun består af enten prikker eller streger.

Man kan også huske morsenøglen rent visuelt ved at memorere rækkefølgen af bogstaverne. Start med at lære en linje af gangen. Her er et eksempel på en god huskekode:

  1. E.T. phone home
  2. Ikke Alle Når Målet
  3. SUR Whiskey. DanmarK Gir Op
  4. HVorFor * (ingen) På Jobbet. BMX CYkler Zætter Quinder Øde i SCHweiz

Der er også huskekort med både morsenøglen og morseremsen, som du kan printe ud, og bruge til at genopfriske morse-alfabetet.

Lyd

Prøv at nynne nogle af bogstaverne for dig selv. En prik nynnes som et kort dit og en streg som et langt dah.

Nødråbet SOS bliver til "dit-dit-dit dah-dah-dah dit-dit-dit".

Beethovens femte symfoni, som også blev brugt ved radio-udsendelserne under besættelsen, begynder med den karakteristiske dam-dam-dam-daaaam, som med morse koder for bogstavet V. V for Victory (sejr) og romertallet V=5 for Beethovens femte.

Visuelt

Når man skal skrive morsekode, kan det også være en hjælp at forestille sig morsetegnene visuelt. Du kan for eksempel bruge denne tegning, til at huske bogstaverne:

Morsetegn.svg

Et digt

En anden populær metode er at lære morse gennem en blanding af billeder og digt. "A" repræsenteres f.eks. med sætningen "A: En appelsin og et fad" fordi en appelsin er rund (altså "prik") og et fad er langt (altså "streg"). Næste sætning er "B: En Bjørn med tre unger på rad". Læg mærke til at "fad" og "rad" nærmest rimer. Smart.

Følgende A4 siden kan f.eks. printes ud og hænges på indersiden af toiletdøren. Så får du tit genopfrisket huskerimene:

Morsedigt.jpg

Huskeord

Huskeordsmetoden fungerer vedm at man husker et ord for hvert bogstav. For eksempel: "Als, Bolle, Crisa, Dolk, Eg, Fadøl, Grød, Hagle, Ild, Jesus, Kniv, Linje, Mus, Nål, Otto, Pizza, Quiz, Ring, Segl, Tv, Uffo, Video, Watt, X-nabo, Ynett, Zoome, Østre, Ægtes, Ålændr."

Når man vil skrive et bogtav (f.eks. B) gør man følgende:

  • Husk det tilsvarende ord. (f.eks. Bolle)
  • Fjern første bogstav. (Så du for B får "olle")
  • Lav bogstaver [a-m] om til prik og [n-å] om til streg. (f.eks. "o" til — og "lle" til · · ·)

For at huske ordene kan du bruge din yndlings-Husketeknik.

Du kan også prøve at lave andre ordlister og andre oversættelsessystemer. De kan for eksempel være baseret på om et bogstav er en konsonant eller en vokal, eller hvordan ordet lyder. Det kræver meget kreativitet at finde på gode ord. Hvis du har lavet en god liste må du gerne tilføje den til artiklen!

AUV-reglen Det er let, at huske "AUV", som når man har slået sig. A=.- U=..- V=...-

Skriv morsekode

Træn dig selv i at skrive morsekode. Find en god tekst, og oversæt den til morse i frihånd. Du kan bruge vores morsemaskine til formålet. Den oversætter live og giver instant-feedback, så du hurtigt kan se hvad, der er rigtigt eller forkert. Bliver du træt af at skrive punktummer og tankestreger, kan du fjerne fluebenet ved "oversæt tekst til morsekode" og bruge tasterne

j = prik, k = streg og l = nyt bogstav.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.