Learning by doing

Fra SPJDRpedia
Ad learning by doing2.svg

Learning by doing (direkte: At lære ved at gøre) udgør en af grundpillerne i spejderarbejdet og har været det siden grundlæggelsen af spejderbevægelsen. "Learning by doing" handler om at lære ved at gøre sine egne erfaringer frem for blot at få fortalt eller skulle gentage andres viden, teorier og ideer. På den måde er "Learning by doing" en meget moderne idé, hvor læring kobles til selvstændighed.

Fordi "Learning by doing" er en vigtig del af spejderidéen, ligger meget spejderarbejde vægt på praktiske arbejde så spejderne hurtigt kan gøre deres egne erfaringer.

"Learning by doing" skal ikke forstås som et fravalg af traditionel undervisning, hvor en leder underviser spejderne i at binde et råbåndsknob. I stedet betyder "Learning by doing" at spejderne hurtigt får mulighed for selv at teste lederens undervisning i praksis, eller bearbejder undervisningen kritisk, så de selv stiller spørgsmålene: Er råbåndsknobet altid let at binde op? Virker det ikke med to reb af forskellig tykkelse? Kan jeg prøve det selv?

"Learning by doing" kan forstås som læresætningen: "Hvis man ikke selv kan udføre det i virkeligheden, kan man det slet ikke!".

I pædagogik og filosofi

"Learning by doing: er velkendt i pædagogiske sammenhænge og flere filosoffer og psykologer har prøvet at forstå hvordan "Learning by doing" kan bruges og retfærdiggøres.

John Dewey

John Dewey er en gammel amerikansk filosof og pædagog, der tænkte meget over hvordan vi lærer. Han tilhører de filosofiske pragmatikere, der ikke mener at filosofien handler om at intellektuelt at forstå verden, men i stedet om hvordan den kan hjælpe dig til at løse praktiske problemer.

John Dewey arbejdede også meget med uddannelse. Om lærerens rolle siger kan blandt andet:

The teacher is not in the school to impose certain ideas or to form certain habits in the child, but is there as a member of the community to select the influences which shall affect the child and to assist him in properly responding to these Thus the teacher becomes a partner in the learning process, guiding students to independently discover meaning within the subject area. This philosophy has become an increasingly popular idea within present-day teacher preparatory programs.

 
— John Dewey

John Dewey har noget at gøre med Learning by doing, fordi han opdeler læring i fire trin. Når man har været alle trin igennem, starter man forfra i en slags uendelig cirkel.

1. Erfaring
Du starter med din erfaring. Det du ved.
2. Eftertænksomhed
Tænk over det du ved.
3. Abstrakt forståelse
Få en dybere forståelse for verden og få nye ideer.
4. Eksperiment
Prøv så din nye forståelse af i praksis. Voila, du har nu fået ny erfaring.

Cirklen kan altså ikke sluttes, før du har udført dine eksperimenter, og testet din nye viden. Det er netop det, som er "Learning by doing".

Filosofi

Et kendt citat fra filosofiens verden lyder "Livet må leves forlæns, men forstås baglæns".

Det er ganske sandt, hvad Philosophien siger, at Livet maa forstaaes baglænds. Men derover glemmer man den anden Sætning, at det maa leves forlænds. Hvilken Sætning, jo meer den gjennemtænkes, netop ender med, at Livet i Timeligheden aldrig ret bliver forstaaeligt, netop fordi jeg intet Øieblik kan faae fuldelig Ro til at indtage Stillingen: baglænds.

 

Learning by doing handler om det samme. At vi må vide noget gennem vores erfaring, før vi ved, at vi ved det. Vi må altså gøre, før vi kan lære.

Kildehenvisninger