Bogkode

Fra SPJDRpedia

En bogkode er næsten det samme som en "rigtig kode". Forskellen er her at man ikke bruger en hemmelig kodebog, men i stedet en helt almindelig udgivet bog, som for eksempel Spejderliv, Spejderlex, Kongens Fald, Fifty shades of grey... og så videre.

Bogkoden er svær at bryde, hvis man ikke har adgang til den rigtige bog. Derfor er det en udmærket hobby-kode, men den bliver hurtig ubrugelig, hvis den bruges ofte, som det for eksempel sker i militæret eller i diplomatiske tjenester.

Thomas Beale koden er nok en af de meste kendte (ubrudte) bogkoder.

Brug af bogkode

Ideen er at man på forhånd aftaler hvilken bog, der skal bruges. Som vi skal se, er det ikke nok at blive enig om en titel, det er også vigtigt at både afsender og modtager bruger præcis den samme udgave og oplag af bogen.

Første skridt er at skrive en hemmelig besked. Når det er gjort finder man hvert af ordene i beskeden i sin bog og noterer sidetal, afsnit, og ordnummer.

Hvis vi for eksempel skal oversætte den top-hemmelige besked:

Lad os mødes til surprise-party for Brian kl. syv i morgen aften.

Og vi er blevet enige om at bruge denne udgave af Kongens Fald af Johannes V. Jensen.

Så begynder jeg med at finde "Lad" i bogen. Det lykkedes at finde ordet på side 24, som begynder sådan her:

pinlig Fortænkthed, han kneb Munden sammen og stirrede ned for sig.
    Her er meget lummert, for Otte Iversen endelig op, skal vi gaa udenfor
igen. Men lad os drikke ud først.
...

Det står altså på tredje linje på siden og det er ord nummer 3. Altså erstatter vi "Lad" med tallene "(24,3,3)". Hvis vi fortsætter sådan, kan vi oversætte det meste af teksten:

(24,3,3) (25,10,8) (134,9,6) (25,13,7) (147,17,3) 
(42,33,8) (45,11,4)   Brian   (73,2,1) (142,24,3)
(142,1,1) (157,5,1) (184,1,3)

Vi har faktisk snydt lidt fordi vi har oversat "surprise" med "overrasket" og "party" med "Fest". Brian kan vi ikke helt oversætte, fordi det navn ikke findes i bogen. I stedet kan vi opgive hver af bogstaverne, hver for sig.

Så vi finder et B på side 28, i første ord Hovedben. Så vi erstatter B med (28,1,1,6). På den måde kan vi oversætte hele vores hemmelige tekst.

(24,3,3) (25,10,8) (134,9,6) (25,13,7) (147,17,3) 
(42,33,8) (45,11,4) (28,1,1,6) (30,1,3,3) (22,3,1,2) 
(23,1,4,3) (24,4,3,3) (73,2,1) (142,24,3)
(142,1,1) (157,5,1) (184,1,3)

Variationer

Man kan variere bogkoden på forskellige måder. I stedet for at nummere ordene efter linje, kunne man for eksempel referere til dem efter afnit. Man kan også nøjes med kun at sende bogstaver, som i eksemplet med Brian.

At bryde en bogkode

Det er svært at bryde en bogkode uden at have fået fingre i den helt rigtige bog. En anden mulighed er at man sender så mange beskeder, at man bruge samme ord flere gange. Så kan man begynde at samle statitik om hvilke ord, der optræder sammen, og over tid kan man måske rekonstruere hele bogen, og derved løse koden. Det er det samme problem som "rigtige koder" har.

Hvis der ofte bruges bogstaver, kan man begynde at lave statistik på bogstaverne. Specielt fordi det er meget forskelligt hvor ofte hvert bogstav optræder på forskellige positioner i forskellige ord. Det er en laaaang og besværlig process at bryde en bogkode på den måde. Det er meget lettere at finde ud af hvilken bog, der bliver brugt.

(25,4,6) (38,12,4) (179,6,5)
Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.