Spejderliv

Fra SPJDRpedia
Forsiden af Spejderliv.

Spejderliv er en håndbog i spejderarbejde skrevet af KFUM-Spejderne i Danmark og udgivet af 55 Nord. Første udgave udkom 1. november 1932 og bogen er sidenhen blev opdateret og omskrevet løbende.

Den nuværende version af Spejderliv blev udgivet i september 2021. Bogen kan købes hos 55 Nord.

Indhold

Spejderliv indeholder 20 kapitler, fordelt over 253 sider.

Kend en spejder: Om spejderuniform, ritualer, hilsner og spejderkorpsets enheder.

Patruljen: Om patrujeledelse, særpræg, patruljeture og lege.

Tag på eventyr: Om at tage på hike, og om relevant førstehjælp under vandring.

Tænd bål: Om båltænding, lejrbål og bålmad.

Knob og reb: Om knuder, knob, taklinger, splejsninger og andet tovværksnørderi.

Pionering: Om bygninger med rafter og reb, fundamentale principper ved pionering og storpionering.

Lejrtur: Om og teltning og lejrslagning.

Det med Gud: Om kristendom, andagter og kirken.

Find vej: Om kort, kompas og orientering.

Kend naturen: Om geologi, planter, vejret, livet, universet og alt det dér.

På vandet: Om sejlads, sømands-lingo, og fartøjer fra kano til meginjolle.

Førstehjælp: Om både livreddende og almindelig førstehjælp.

Koder og hemmeligheder: Om koder og redskaber til kodebrydning.

Godt håndværk: Om værktøj og håndværk, blandt andet kniv, økse, kulsøpionering og programmering af morserobot.

Stærk og snu: Om træning af fysik og hukommelse. Desuden meditation og planlægning af din tid.

Skrivebordsspejder: Om budget, regnskab og planlægning. Desuden om kommunikation til sociale medier, hjemmeside og lokalavis.

Medborgerskab: Om demokrati, ridderlighed og fanehejsning. Også om at gøre en god gerning.

Spejderhistorien: Om KFUM-Spejdernes historie, fra 1910 til ca. 1982. Desuden en beskrivelse af forholdet til andre spejderkorps i perioden.

Spejderbevægelsen: Om verdensspejderbevægelsen og samarbejder med andre spejderkorps i DK.

Spejdermetoden: KFUM-Spejdernes arbejdsstof og metoden der gør spejderarbejde til SPEJDER-arbejde.

Historie

Spejderliv blev for første gang udgivet i 1932, og har siden udkommet i 7 forskellige opdaterede udgaver. Der har været 5 store ændringer, hvor tekst, billede og tegninger er blevet udskiftet. Samt 2 mindre opdateringer og udbygninger af den eksisterende bog.

Før spejderliv

Den første spejderbog var Baden-Powells håndbog Scouting for Boys der ved udgivelsen i 1908 spillede en afgørende rolle i grundlæggelsen af Spejderbevægelsen. Den blev oversat til dansk af Ritmester Cay Lembcke i 1910, under titlen Patrouilleøvelser for drenge og senere udgivet under navnet Spejderbogen.

De første KFUM-Spejdere benyttede Patrouilleøvelser for drenge for at lære hvad spejder var. Men snart opstod der utilfredshed med Lembckes oversættelse. Dels havde han forkortet den oprindelige Scouting for Boys betragteligt, dels havde han taget sig store friheder i sin oversættelse.

Han havde blandt andet lavet sit eget spejderløfte, hvor "pligten mod Gud" ikke blev nævnt. For KFUM-Spejderne var det uacceptabelt, og Spejderløftet blev starten for en lang "Religions-konflikt" mellem de 2 korps, der i forskellige former fortsatte frem til 1923.

I 1917 igangsatte ledelse i KFUM-Spejderne arbejdet med en Spejderbog, der kunne erstatte "Spejderbogen", og beskrive Spejderlivet på en måde som understøttede KFUM-Spejdernes værdier. Desuden havde KFUM-Spejderne meldt sig ud af DDS i 1916, og havde behov for at markere sig med egne bøger. Opgaven blev løst af Korpssekretær L.P Fabricius der skrev "KFUM Spejdernes Haandbog", der udkom i 1919.

Spejderliv: 1932

Første udgave af Spejderliv, med undertitlen "Ny dansk spejderbog" udkom 1. november 1932. Undertitlen skulle understrege, at denne spejderbog, som den første, ikke var en oversættelse fra engelsk forbillede.

Bogen var en kombination af en håndbog, med færdigheder såsom brændekløvning, madlavning over bål, semafore, lege, afstandsbedømmelse, syning, lejrliv og lignende. Men der var også ret store tekster der havde et mere dannende formål, og fortalt om f.eks. danmarks geologi og natur. Kristendom og andagt havde selvfølgelig også en central plads.

Spejderliv var en stor satsning for KFUM-Spejderne, der havde lagt ganske mange organisatoriske kræfter og penge i projektet. Bogen var skrevet af et udvalg på 6 mand, samt et ukendt antal eksterne forfattere. Holger "Haig" Mathiasen var hovedredaktør.

Derudover bestod udvalget af 3 frivillige: Alfred Thierlein, L.P Fabricius og Hans Richard Fabricius. Der var også to Korpssekretærer tilknyttet, nemlig Vilhelm Kolthoff og Gunnar Ipsen.

Bogets smudsomslag var tegnet af den populære drengebogstegner Axel Mathiesen.

Udvalgets medlemmer havde stor erfaring med at skrive, især fra korpsets blad Væbneren. Senere blev alle medlemmer redaktører, oversættere eller forfattere til egne bøger. Desuden kunne udvalget hente tekster ind fra spejdere med specialviden, f.eks. den botanisk interesserede præst og forfatter Knud Hee Andersen og Statsgeolog Hilmar Ødum.

Første oplæg udkom i 2000 eksemplarer, der efter sigende skulle være blevet solgt på under en måned.

Spejderliv 1932 til 1964

Spejderliv fra 1932 blev opdateret og omskrevet 3 gange. Det var dog stadigvæk udgaver der lignende hinanden ret meget. Desuden kom hver udgave i adskillige oplag, og i perioden mellem 1932 og 1964 solgte Spejderliv 48.000 eksemplarer. Undervejs skiftede forlaget fra"De Unges Forlag", der var ejet af (det civile) KFUM til "spejderforlaget" der var ejet af KFUM-Spejdernes depot.

Spejderliv 1964

Imens de forskellige versioner af Spejderliv havde været meget loyale overfor originalen fra 1932, blev 1964-udgaven en markant nyskabelse.

Konceptet for bogen var at kombinere Spejderliv, med KFUM-Spejdernes arbejdsstof og duelighedsmærker. Så var det hele samlet et sted. Derfor blev Spejderliv i meget højt grad en håndbog, mens den mere dannende del svandt ind. Således er der ikke længere store beskrivelser af dansk geologi eller natur i bogen - men der er i stedet et botaniker-mærke.

Spejderliv fra 1964 har farve-fotos, og det er den første Spejderliv til at benytte et foto som bogens forside.

Bogen blev redigeret af Carl Christian "Kesse" Jensen, der også var redaktør på Væbneren.

Spejderliv 1980

Hvis 1964 var en revolution, så var 1980 en modrevolution, der stillede Spejderliv nogenlunde tilbage til konceptet fra 1932 udgaven. Fokus på mærker og duelighedstegn var veget efterhånden som ungdomsoprøret var slået igennem. Nu var "det store billede" vigtigt igen, og Spejderliv fik endnu engang en række længere dannende tekster om f.eks. demokrati, samfund og kirke.

Der optræder desuden kvinder og piger på billeder og tegninger, og en blandet patrulje er afbilledet på forsiden. Det er faktisk bemærkelsesværdigt, fordi at KFUM-Spejdernes landsmøde først helt officelt udtalte at KFUM-Spejdere var for begge køn i 1982. Der havde dog været lokal optagelse af piger siden 1972.

Redaktionen var en gruppe bestående Per Hyllander, Bjarne Heide Jørgensen, Jette Nordstrøm og Lars Holt. Illustrationer af Per Illum. Bogen havde 9 kapitler, fordelt over 288 sider. Der var mere end 25 forfattere til bogen.

Spejderliv 1999

Forsiden af sidste udgave af Spejderliv.

Denne udgave var på 191 sider og altså markant kortere end Spejderliv fra 1980, der havde 288 sider. Der var desuden mange store tegninger og illustrationer. Konceptet har været at moderniserer Spejderliv, og gøre indholdet mere tilgængeligt.

Spejderliv fra 1999 kom i 3 oplag, det seneste i 2008. Derefter var bogen udsolgt, og blev ikke forhandlet en række år.

Spejderliv 2021

En arbejdsgruppe hos KFUM-Spejderne skriver i øjeblikket på næste udgave af Spejderliv, der planlægges udgivet i 2021. Du kan læse mere om den ny Spejderliv på spejderliv.dk eller ved at lytte til podcasten Spejderliv.

Indhold

Indholdet i Spejderliv har ændret sig i takt med nyudgivelserne af håndbogen. Der er dog altid afsnit om knob, hike, pionering, patruljeliv, flaghejsning, pejderhistorie, spejderbevægelsen, stjerner, koder og godt borgerskab.

Andre Håndbøger

Det Danske Spejderkorps har udgivet deres egen håndbog med titlen Spejderlex.

Scouting for Boys
Den oprindelige spejderhåndbog skrevet af Robert Baden-Powell.
På Ridderfærd
Lederhåndbog udgivet af KFUM-Spejderne.
Spejderlex
Spejderhåndbog udgivet af Det Danske Spejderkorps.
Speiderboka
De norske spejderes håndbog.

Eksterne henvisninger