Vigenèrekoden

Fra SPJDRpedia
Blaise de Vigenére, der har lagt navn til Vigenérekoden

Vigenèrekoden er en metode til at kryptere en tekst ved at bruge forskellige Cæsarkoder bestemt af udfra bogstaverne i et nøgleord. De mange forskellige Cæsar-koder gør det sværere at prøve alle løsninger eller at bruge frekvensanalyse. Faktisk så svært at Vigenérekoden engang blev kendt som le chiffre indéchiffrable (fransk for 'den ubrydelige kode').

Koden blev udviklet omkring år 1553 af Giovan Battista Bellaso. koden blev senere fejlagtigt tilskrevet Blaise de Vigenére, og kendes derfor i dag som Vigenérechifferet.

Brug

Lad os sige, at du har skrevet en besked, du vil kryptere. Først vælger du et nøgleord, f.eks. "KIM". Det første tegn i teksten overætter du så med en A-til-K kode. Det næste tegn bliver oversat med en A-I kode, det tredje med A-M. Derefter begynder du forfra, så det fjerde tegn igen oversættes med med A-K kode, femte med A-I og så videre... indtil du har krypteret hele teksten.

Som hjælp kan du bruge en oversættelsestabel, der minder om en udvidet version af Cæsar-kodens tabel.

Vigeneretabel med nøglen KIM
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A B C D E F G H I J
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A B C D E F G H
M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A B C D E F G H I J K L

Som du kan se, viser tabellens øverste række det almindelige alfabet, mens tabellens tre nederste rækker viser alfabetet forskudt til henholdsvis K, I og M. Du skifter oversættelsestabel for hvert bogstav i klarteksten, så

 • 1. bogstav oversættes med A-K (fra første til anden række)
 • 2. bogstav oversættes med A-I (fra første til tredje række)
 • 3. bogstav oversættes med A-M (fra første til fjerde række)
 • Start med første og anden linje igen...

Din medsammensvorne kender også nøgleordet, og kan så løse koden ved at gentage processen baglæns, sådan:

 • 1. bogstav dekrypteres med A-K (fra anden til første række).
 • 2. bogstav dekrypteres med A-I (fra tredje til første række)
 • osv.

Et kendt eksempel er beskeden "Angrib ved daggry". Krypteret med nøgleordet KIM får vi:

Tekst:      ANGRIB VED DAGGRY
Nøgle:      KIMKIM KIM KIMKIM
Krypteret tekst: KVSØQN CMP NISQZH

Oversætterprogram

Med skiftende Cæsar-koder og lange nøgleord, bliver det efterhånden træls at arbejde med Vigenérekoden i hånden. Vi har bygget en oversættelsesmaskine, så computeren kan gøre det lange arbejde. Du vælger et alfabet, indtaster din nøgle og din besked, og så er du klar til at kryptere og dekryptere alverdens kodede beskeder.

At bryde Vigenère

Det er lidt sværere end Cæsarkoden. Her skal du først gætte længden af nøglen. Hvis du for eksempel gætter på at nøglen er tre tegn langt, så opdeler du kodeteksten i tre dele alt efter deres position i teksten. I den første del tager du alle de tegn, der står på plads 1, 4, 7, 10, 13, osv. I den anden del putter du tegn på plads 2, 5, 8, 11, 14, osv. og de sidste tegn indgår i den sidste del.

Hver del kan nu brydes som en almindelig Cæsarkode. Det kan du gøre ved at gætte eller ved at bruge frekvensanalyse. Det er fordi alle tegnene på 1, 4, 7, 10, osv. alle er blevet krypteret med den samme Cæsarkode. Når man har brudt de første tegn i nøglen, kan man ofte gætte resten ret hurtigt.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.