Romertal

Fra SPJDRpedia

Romertal var romernes talsystem, der blev benyttet op til den 12. århundrede, indtil de blev erstattet af de arabertal vi bruger i dag.

Romertal er som sådan ikke en kode, men mere et form for uddødt talsprog, der stadigt bruges til højtidelige betegnelser af årstal og ordenstal. Året for bygningers opførelse er f.eks. ofte angivet med romertal.

De syv talsymboler

I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000

Der er intet tegn for 0

Sådan benyttes romertal

Romertal skal sættes sammen til efter følgende regler:

1: Taltegn, der gentages umiddelbart efter hinanden, skal lægges sammen. Det kan eksempelvis se sådan her ud:

  • II = 2
  • XX = 20
  • CCC = 300

Dette gælder dog kun tegnene I, X, C og M, aldrig tegnene V, L, D Man sætter (oftest) ikke mere end 3 tegn efter hinanden. Tegnet M kan dog gentages mere end 3 gange. (MMMM; = 5000)

2: Står der et mindre taltegn foran et større, skal der trækkes fra:

  • IV = 4
  • IX = 9
  • XM = 900

3: Står der et mindre tegn efter et større, skal det lægges til:

  • VI = 6
  • XI = 11
  • VIII = 8

Et eksempel:

En gård er har romertallene MCMLXIV på facaden. Den er bygget i 1964. Det udregnes sådan: 1000+(1000-100)+(50+10+(5-1)) = 1000 + 900 + 64 = 1964

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.