RSA

Fra SPJDRpedia

RSA' er et chiffer, om rent faktisk kan bruges til sikkert at skjule information. Det er dog sværere at bruge i hånden end Cæsarkoden og lignende. RSA bruger to forskellige nøgler/kodeord. Den "offentlige nøgle" kan kryptere dine beskeder og den "private nøgle" kan dekryptere beskeden igen.

Sikkerheden i RSA baserer sig på, at det tager længere tid at finde faktorene i store tal, end at gange dem sammen.

Metode

Lad os sige, at vi har en besked X. Vi oversætter den til et meget langt tal, ved at bruge en binær kode. Du krypterer så beskeden X ved at bruge:

1. To primtal Q og P

Find to (store) primtal Q og P. Den almindelige RSA bruger to primtal, der har omkring 308 cifre hver! Hvis du ganger de to tal sammen, skal tallet være større end beskeden X < Q · P.

2. Tallet E

Find et trejde tal E, som både er mindre end Q · P, og som ikke har nogen faktorer tilfælles med tallet (Q - 1) · (P - 1).

3. Tallet D

Find et fjerde tal D, hvor D · E -1 er delelig med (Q - 1) · (P - 1). Det kan gøres let, hvis man kender både Q og P.

Er man god til matematik skrives det som:

DE mod (Q-1)(P-1) = 1

4. Kryptering af X

Beskeden X kan nu krypteres til koden Y ved at udføre regnestykket,

Y = XE mod (PQ)

5. Dekryptering af Y

Koden Y kan dekrypteres, ved at udføre et andet regnestykke:

X = YD mod (PQ)

Offentlig og Privat nøgle

Den offentlige nøgle er vores to tal E og Q · P. Den private nøgle er simpelthen tallet D. Det er vigtigt at du glemmer de to primtal Q og P, for hvis man kender dem, er det alt for let at finde den rigtige private nøgle D.

Eksterne henvisninger

Læs mere om RSA-kryptering på,

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.