Dobbeltransponering

Fra SPJDRpedia

Dobbel-transponering er en kodeteknik brugt af både de allierede og akse-magterne under anden verdenskrig. Man mente at det var den mest avancerede feltkode, hvor kodeoversættelsen skulle ske i hånden uden brug af maskiner. I kompleksitet overgås dobbel-transponering af VIC-koden fra den Kolde Krig, og Solitaire-kode – en feltkode foreslået af sikkerhedseksperten Bruce Schneider.

Krypter en besked med dobbelt transponering

Dobbel-transponerings-teknikken kræver to nøgler. Vi kunne for eksempel vælge nøglerne: BROWNSEA og GILWELL.

Skriv klartekst-beskeden – i dette tilfælde: Efterlad verden en lille smule bedre end du fandt den – under den første nøgle:

2 6 5 8 4 7 3 1
B R O W N S E A
E F T E R L A D
V E R D E N E N
L I L L E S M U
L E B E D R E E
N D D U F A N D
T D E N

Oven over nøglen har vi nummereret bogstaverne i alfabetisk rækkefølge. Aflæs hver kolonne i den samme rækkefølge, og skriv teksten i gitteret under den anden nøgle:

2 3 4 7 1 5 6
G I L W E L L
D N U E D E V
L L N T A E M
E N R E E D F
T R L B D E F
E I E D D L N
S R A E D L E
U N

Gentag nu hele nu proceduren med at skrive bogstaverne i kolonnerækkefølge, så du får kodeteksten: DAEDD DDLET ESUNL NRIRN UNRLE AEEDE LLVMD DNEET EBDE.

Dekryptér en dobbelt transponeret tekst

Begynd med den sidste nøgle, og konstruér et gitter med det rette antal rækker og et passende antal tomme pladser:

2 3 4 7 1 5 6
G I L W E L L
 
 
 
 
 
 
X X X X X

Fyld så kodeteksten ind i kolonnerne i den rækkefølge som nøglen angiver, og læs teksten ud i rækker. Gentag hele proceduren med den anden nøgle.

Bryd en dobbelt transponeret besked

Denne kode udskifter ikke bogstaverne i klarteksten, og man kan derfor godt gætte på indholdet af klarteksten bare ved at se på de bogstaver, der indgår i koden.

Den mest almindelige teknik til at bryde en dobbel-transponeret besked forudsætter, at man er i besiddelse af to lige lange beskeder, der er krypteret med de samme nøgler. Ved at løse begge koder samtidig, kan man omgå kodeordene, som så senere kan rekonstrueres.

Med programmer kan man naturligvis hurtigt bryde en dobbel-transponeret besked, ved blot at forsøge alle de mulige transponeringer, og se hvilke mønstre der giver et forståeligt budskab.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Mono-alfabetiske koder Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Poly-alfabetiske koder Vigenerekode
Polygrafe koder Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.