Færdigheder

Fra SPJDRpedia

Færdigheder har altid været en vigtig del af spejderarbejdet uanset om det gælder knobbinding, pionering, madlavning, stifinding, førstehjælp eller kodebrydning har benhårde færdigheder gjort forskellen på en god spejder og et slattent skrog!

I vore moderne tider er kompetencer blevet den moderne holistiske pendant til førkrigstidens færdigheder, men det betyder ikke at færdigheder ikke er vigtige. Grunden til at kompentencer er blevet et buzzword i vor tid, er at man har indset, at det ikke kun er færdighederne, der er vigtige. Bløde egenskaber som indre værdier og selvforståelse spiller en mindst ligeså stor rolle... og det er ikke nødvendigvis, noget man kan lære.

Nogle vil dog hævde at færdigheder og kompentencer blot er to alen af samme stykke... og at det moderne kompentence-begreb blot er en god måde at komplicere noget, der i bund og grund er yderst simpelt. Enten så kan man det eller også kan man det ikke.

Her er træning og øvelse ikke nok. Har man ikke prøvet det i virkeligheden, kan man det ikke...

Det lyder næsten som noget, vor ærede Baden-Powell kunne have sagt, da han formulerede princippet Learning by doing. Nå, skidt med det. De traditionelle spejderfærdigheder er som følger:

Traditionelle spejderfærdigheder

Knobbinding
Utroligt hvad man kan udrette med et tov og hvor mange liv man kan redde med et dobbelt pælestik.
Pionering
Tæt forbundet med knob, men handler om at skabe al moderne interiør ud af granrafter og besnøringsreb.
Orientering
At kunne finde vej. Med kompas, i regnvejr, om natten, med en sæk over hovedet... på månen!
Madlavning
Uden mad og drikke duer du ikke til en skid... eller noget i den retning.
Førstehjælp
Vær beredt giver virkelig mening, når det handler om at redde liv og førlighed.
Koder og Signalering
En snu spejder kan man ikke narre, og så kan han også kommunikere!
Naturkendskab
Bear Grylls fortæller dig gerne hvordan du overlever på bjørnelort og brændenælder.

Moderne spejderfærdigheder

Ud over tekniske opdateringer til de klassiske færdigheder såsom GPS, Fotoløb og Apps, er der ikke meget nyt på spejderhimlen (Nu om dage hedder færdigheder som sagt kompetencer, men lad os ikke slå ud af det).

Ledelse
Den moderne verdens universalnøgle. Når noget går galt, er det på grund af dårlig ledelse. Når noget går godt, er det god ledelse. Ingen er 100% sikre på, hvad god ledelse egentlig er, men det betyder kun, at konsulenterne kan tjene så mange desto flere penge.

Færdigheder som spejdere burde overveje…

Noget nyt til repertoiret:

Kampsport
Hvorfor ikke? Det giver mening at kunne forsvare sig selv og sine nærmeste til husbehov.
Programmering
I den moderne verden, hvor alt åbenbart sker i cyberspace, kan lidt teknisk snilde umuligt være en ulempe.
Tømrerarbejde
Alle bør kunne svinge en hammer, en skruemaskine og en rundsav. "Vi skal ud og bygge op, det er målet for vor trop" om jeg må be'.

...Kom gerne selv med flere fornuftige forslag.