Kompas

Fra SPJDRpedia
Et orienteringskompas bestående af et kompashus med gradinddeling

Kompasset er en af spejderens vigtigste redskaber til orientering. Et kompas består i princippet bare af en magnetiseret kompasnål. Holdes kompasnålen vandret vil den indstille sig efter Jordens magnetfelt og pege mod Jordens magnetiske nordpol.

Normalt sidder kompasnålen beskyttet i et drejeligt kompashus med gradinddeling. Gradinddelingen gør det let at udmåle retninger i forhold til den magnetiske nordpol.

Misvisning

Den geografiske og den magnetiske nordpol ligger ikke det samme sted. Den magnetiske nordpol findes i øjeblikket i det nordvestlige Canada og flytter sig år for år tættere på den geografiske nordpol. Forskellen mellem retningerne til den geografiske og magnetiske nordpol kaldes for den magnetiske deklination.

Derudover kan magnetiske materialer i undergrunden også påvirke kompasvisningen. Det er specielt tydeligt hvis man er et sted med mange bjerge.

Tilsammen udgør disse to fænomener misvisningen, som altså fortæller hvor stor forskel der er på kompassets nord-retning og retningen til den geografiske nordpol.

I Danmark varierer misvisningen mellem 0° ved Jyllands vestkyst til 4° på det klipperige Bornholm.

Magnetisk inklination

Jordens magnetfelt løber ikke parallelt med jordoverfladen, men peger faktisk ind i Jorden. Vinklen mellem magnetfeltet og jordoverfladen kaldes den magnetiske inklination og afhænger af hvor på jordkloden man befinder sig. Har man et meget præcist kompas kan inklinationen bruges til at bestemme breddegraden.

I Danmark (København) er den magnetiske inklination på 70° 4'.