Kort

Fra SPJDRpedia
Kort bruges ofte, som her, sammen med et kompas.

Et kort er en repræsentation af et geografisk område.

Til spejder bruges et kort sammen med et kompas som et uundværligt redskab til at finde vej.

Kort-typer

Topografiske kort

Topografiske kort har typisk en stor detaljeringsgrad og viser højdekurver, typer af bevoksning, og en lang række signaturer, der angiver alt fra kirker til vindmøller og radiomaster. Topografiske kort findes i forskellige målestok. De mest anvendte til spejder er topografiske landkort i målestok: 1:25.000 (4-cm-kort), 1:50.000 (2-cm-kort) og 1:100.000 (1-cm-kort). I Danmark har Geodatastyrelsen et omfattende udvalg af topografiske kort, og står løbende for at opdatere disse.

O-løbskort

Til orienteringsløb laves der kort, der er endnu mere detaljerede end almindelige topografiske kort. O-løbskort findes kun over nogle udvalgte steder i Danmark og er typiske i følgende målestok: 1:5.000, 1:10.000 eller 1:15.000. O-løbskort kan typisk købes hos din lokale orienteringsløbs-klub eller f.eks. Dansk Orienterings-Forbund.

Vejkort

Vejkort er typisk designet til brug til orientering i bil. De indeholder langt fra samme grad af detaljer som topografiske kort. Vejkort er udbredt i målestok 1:200.000 til 1:500.000. KRAK laver blandt andet vejkort.

Søkort

Søkort er, som navnet indikerer, kort over havet og kyster. På søkort findes en række nyttige informationer til færden på havet: dybdeangivelse, sømærker, bøjer og faste punkter på land, der er synlige fra havet. Der findes normalt ikke søkort over søer og åer, hvorimod blandt andet Limfjorden er dækket af søkort. I Danmark vedligeholdes søkort også af Geodatastyrelsen, men modsat topografiske kort er søkort ikke gratis.

Nyttige online kort-ressourcer

OpenStreetMap

OpenStreetMap er et fri og gratis kort, der hele tiden udbygges af brugerbidrag (ligesom denne wiki). Finder du fejl eller mangle, kan du selv rette kortet direkte i din browser til glæde for andre brugere.

Besøg OpenStreetMaps hjemmeside.

Google Maps

Google Maps har kort og luftfotos over det meste af verden. For mange Google Maps det vigtigste værktøj, hvad angår elektronisk arbejde med vejkort. Google Maps har ikke topografiske kort men har dog terræn-kort, hvor der kan ses bevoksning mm. Google har også Google Streetview, der giver brugere adgang til en omfattende mængde 360 graders billeder taget på gader og stier. Googles detaljerede luftfotos er også rigtig nyttige for spejdere.

Se mere på Google Maps.

Historisk Atlas

Historisk Atlas indeholder en stor mængde kortmateriale over Danmark. Noget af materialet er helt tilbage fra 1500-tallet. Mange timers underholdning for kort-/historienørder.

Se mere på historiskatlas.dk.

Geodatastyrelsen

Hovedartikel: Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsens hjemmeside man gratis downloade opdateret kortmateriale over Danmark. Siden indeholder bl.a. topografiske landkort i målestok 1:25.000 (4-cm-kort), 1:50.000 (2-cm-kort) og 1:100.000 (1-cm-kort), disse tre korttyper er nok de mest anvendte indenfor spejder.

Spejderlivs kortudsnit

spejderliv.dk/findvej/kort er det let at finde det topografiske kortudsnit, der passer til dig og dine behov. Du kan zoome ind og ud, scrolle rundt og vælge målestok, grad-indikation og UTM-koordinater. På den måde kan du lave dine helt egne kort-udsnit i standard-størrelser som A4, A3 og A2. Det er perfekt til spejdermøder og vandreture, hvor du kan få lige det kortudsnit du ønsker til selvprint.

Kan kan tilpasses og hentes her: spejderliv.dk/findvej/kort

Nyttige kort-apps til smartphone/tablet

Du kan finde kort på din smartphone. Prøv at søge efter de her apps:

  • Google Maps
  • Google Earth
  • Historisk Atlas
  • Locus
  • ViewRanger GPS

GIS

GIS (Geografisk InformationsSystem) er programmer, som kan behandle kortmateriale og lave valgfrie visninger. GIS-software kan bl.a. bruges til at vise kortdata fra Geodatastyrelsen. Du kan for eksempel lege med det gratis QGIS.