Geodatastyrelsen

Fra SPJDRpedia

Geodatastyrelsen (indtil 2012 kaldet Kort- & Martrikelstyrelsen) er en styrelse under Miljøstyrelsen, der forvalter al den geodata, som den danske stat har indsamlet i løbet af årene. Det betyder, at de blandt andet tager sig af alle de kort, som staten har udgivet. Indtil videre udgives alle kort i specielle formater til GIS eller CAD programmer. De har en oversigt med gode forklaringer på hjemmesiden.

De fleste kort er frigivet under en fri licens, der giver lov til videredistribution og ændringer både ikke-kommercielt og kommercielt. Det kræver blot en henvisning til Geodatastyrelsen og eventuelt et link til deres licens.[1]

Kort

Hent kort og geodataprodukter på download.kortforsyningen.dk.

Kort og data for hele Danmark i forskellige målestok kan alle hentes på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Du kan blandt andet finde 2cm-kort over Danmark (direkte link) og 4cm-kort (direkte link).

Derudover findes der højdekurver og satellitbilleder over det meste af Danmark. Vær igen opmærksom på at du skal bruge specielle GIS programmer for at læse de fleste af filerne.

Henvisninger