Topografiske kort

Fra SPJDRpedia
Eksempel på topografisk kort
Topografisk kort over Houens Odde hentet via spejderliv.dk/findvej/kort.

Topografiske kort har typisk en stor detaljeringsgrad og viser højdekurver, typer af bevoksning, og en lang række signaturer, der angiver alt fra kirker til vindmøller og radiomaster. I Danmark har Geodatastyrelsen et omfattende udvalg af topografiske kort, og står løbende for at opdatere disse.

Nord

På et topografisk kort er Nord altid opad på kortet. Selv hvis kortet ikke har en nordpil, kan du finde nopad på kortet (og dermed Nord) ord ved at kigge på for eksempel bogstaverne.

Signaturer

Signaturer er symboler på kortet der viser hvor der er blandt andet vand, sump, skov, vandløb, veje, bebyggelse, vindmøller, lejrpladser og kirker. Normalt indeholder kortet en signatur-beskrivelse, der forklarer de forskellige symboler.

Målestok

Målestoksforholdet angiver hvor langt 1 cm på kortet svarer til i virkeligheden. Langt det mest almindelige er 4-cm-kortet, hvor 4 cm på kortet svarer til 1 cm i virkeligheden. Derudover kan du støde på kort i målestok: 1:50.000 (2-cm-kort) og 1:100.000 (1-cm-kort).

Når man skal tegne et kort af Jorden, kan man ikke både få præcise afstande og præcise kompasretninger. De fleste topografiske kort er tegnet med en Mercator-projektion, hvorfor kompasretninger altid passer perfekt, mens afstandene så er en lille smule mere upræcise.

Længde- og Breddegrader

Topografiske kort angiver normalt længde- og breddegrader. Det kan enten ske med små markeringer i kanten af kortet, eller som et "net" af grad-angivelser, der er lagt henover kortet.

UTM-koordinater

Ligesom topografiske kort kan vise længde- og breddegrader, kan de også vise UTM-koordinater.

Højdekurver

Højdekurver viser formen på terrænet. De tegnes normalt som helt-optrukne og stiplede linjer. Højdeafstanden mellem hver linje kaldes for koten, og på 4-cm-kort er den normalt på 2,5 m. Ligger højdekurverne tæt, ændrer højden sig altså meget på det sted, og der er stejlt. Ligger de derimod med stor afstand er der fladt.