KFUM-Spejderne i Danmark

Fra SPJDRpedia
Logo for KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejderne i Danmark er Danmarks næststørste spejderkorps med 27.000 medlemmer (2022). KFUM-Spejderne blev stiftet 28. september 1910 af Jens Grane som en gren under det civil KFUM. Korpset bestod oprindeligt udelukkende af drenge, men har siden 1982 bestået af både drenge og piger. Både piger og drenge er organiseret i verdensorganisationen WOSM. Uniformerne er grønne, og tørklæderne er bordeauxrøde.

KFUM-Spejderne i Danmarks formål er at oplære børn og unge til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé.

I mange år var KFUM-Spejderne løst tilknyttet det civile KFUM, der blandt andet havde faste pladser i hovedbestyrelsen. Den tilknytning ophørte formelt i 1969, hvor den sidste af KFUM's bestyrelsespladser bortfaldt. Den historiske tilknytning til KFUM er fortsat bevaret i korpsets navn, den trekantede kontur af korpsets logo og i korpsets forkyndende arbejde.

Historie

KFUM-Spejderne i Danmark blev grundlagt den 28. september 1910 i KFUMs bygning i Gothersgade i København.

I november 1909 havde Gunner Engberg, en sektretærerne hos KFUM, holdt et foredrag om "spejdere" efter at han havde været i London og købt "Scouting for Boys". Det inspirerede en række unge mænd til at forsøge sig med spejderarbejde i KFUM.

Det blev den garvede gymnastikinstruktør og maskinmesterm Jens Grane (1880-1961), der stiftede KFUM-Spejderne med hjælp fra Jens Engberg og Henrik Galle. Allerede en uge efter det stiftende møde hos KFUMs Spejderkorps blev der oprettet 4 spejderpatruljer med 28 drenge. Bare en uge efter var der 6 patruljer med omkring 50 drenge.[1]

I december 1910 blev Det Danske Spejderkorps (DDS) stiftet ud fra en række spejderpatruljer, der allerede havde fungeret uden samlet ledelse siden 1909. Jens Grane var medstifter og arbejdede på at gøre KFUMs Spejderkorps til en del af DDS. Det lykkedes i 1912 hvor KFUM-Spejderne blev indlemmet i DDS som en selvstændig division.

Men allerede i 1916 blev KFUM-Spejderne igen et selvstændigt korps efter at Jens Grane offentligt havde kritiseret nogle baller i DDS. Den mere grundlæggende årsag var dog at KFUM-Spejderne var fundamentalt uenige med DDS om forpligtelsen til at forkynde det kristne budskab for spejderne. Siden har korpset udviklet sig som et selvstændigt spejderkorps, der ser sig selv som et folkekirkeligt arbejde for børn og unge.[2]

Den første korpslejr blev holdt i 1916 ved Bramsnæs Vig, hvor der deltog 126 spejdere ud af det samlede medlemstal på 504.

I 1972 blev de første enheder med både piger og drenge godkendt. Siden indledtes der i flere grupper et tæt samarbejde med KFUK-Spejderne. I 1982 takkede KFUK-Spejderne officielt nej til en sammenlægning og det førte samme år til at KFUM-Spejderne officielt tillod blandede enheder og grupper.

Religion og tro

Spejderarbejdet i hele verden dyrker udover det fysiske, intellektuelle, sociale spejderarbejde også et åndeligt element. Spejderkorps er derfor ofte tilknyttet en trosretning. KFUM-Spejderne ser sig selv som et folkekirkeligt arbejde og et af korpsets mål at præsentere børn og unge for det kristne budskab. Det udmønter sig hovedsageligt i eftertænksomme andagter når man er på lejr, samt deltagelse i arrangementer som høstgudstjenester og lignende.

Ifølge KFUM-Spejdernes vedtægter er korpsets formål ”at lade børn og unge møde det kristne evangelium”. I spejderløftet står der ligeledes at ”jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord”. Spejderarbejdet er dog i høj grad udogmatisk og der gøres helt naturligt plads til både tro og tvivl.

Som leder hos KFUM-Spejderne skal ifølge vedtægerne være medlem af den danske folkekirke eller et andet kristent trossamfund.

Naturen

En stor del af spejderlivet foregår i naturen. Som KFUM-Spejder lærer man at respektere og værne om naturen ved at leve, lære og lege i det fri. Friluftslivet en central del af spejderarbejdet, både i hverdagens spejderarbejde og når man mødes på lejr.

Løfter

Spejderloven er KFUM-Spejdernes formål. Som 11-12 årig afgiver man løfte om at overholde spejderloven.

Spejderloven

Spejderloven kan ses som filosofien bag det at være spejder. Det der gør at man ikke kan gå til spejder, men at man ér spejder.

KFUM-Spejdernes spejderlov lyder:

En spejder:

  1. Lytter til Guds ord
  2. Er hjælpsom
  3. Respekterer andre
  4. Værner om naturen
  5. Er til at stole på
  6. Tager medansvar
  7. Finder sin egen mening

Enheder

I KFUM-Spejderne opdeles spejdere i enheder efter alder. Det sikrer at man har et nogenlunde ens fysik, læringsevne, viden, dømmekraft, modenhed. I de fleste grupper har hver enhed en ugentlig mødedag.

3-6 år: Familiespejder
0.-1. klasse: Bæverflok
2.-3. klasse: Ulveflok
4.-5. klasse: Juniortrop
6.-8. klasse: Spejdertrop
9. klasse - 17 år: Seniortrop
17 år og opefter: Roverklan

Kurser

Hovedartikel: Kurser#Kurser under KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejderne tilbyder en række kurser i lejrliv, instruktion, ledelse og projektstyring for både spejdere og ledere.

Kendetegn

KFUM-Spejdere kendetegnes som mange andre spejdere ved at bære uniform og tørklæde. KFUM-Spejdernes uniform er mørkegrøn og deres tørklæde er bordeauxrødt. Det traditionelle spejdertørklæde kan også erstattes med et officielt bordeaux-rødt partisanertørklæde.

Navn

KFUM-Spejderne i Danmark tager deres navn fra det civile KFUM som korpset udsprang fra. Selvom korpset siden ikke har nogen formel tilknytning til KFUM er navnet fortsat bibeholdt. KFUM står for Kristlig Forening for Unge Mænd, men i dag bliver KFUM ofte fortolket som "Kristlig Forening for Unge Mennesker".

KFUM-Spejdernes logo består af spejderliljens negative rum farvet i grøn, lysegrøn og bordeauxrød. Mærket former en trekant med bløde hjørner som en reference til korpsets historiske rødder i KFUM og KFUK. Baden-Powells oprindelige symbolik hvor spejderliljens peger opad for at symbolisere at spejderne stræber mod noget højere, er bevaret i logoets miderste røde streg som ligeledes peger opad.

Referencer og videre læsning

  1. "25 Grønne Spejderaar - En beretning om KFUM-Spejderne i Danmark" af Gunner Ipsen, KFUM-Spejdernes Depot A/S, 1935.
  2. "Da spejderne kom til Danmark" fra "Festskrift til Niels Thomsen", Odense Universitetforlag, 1990.