Spejderloven

Fra SPJDRpedia
Tidligere udgave af Spejderloven for KFUM-Spejderne.

Spejderloven er en kort udgave af de principper og værdier spejdere arbejder på at efterleve. I spejderløftet, som ofte fremsiges efter et spejdermøde, lover spejderne at holde spejderloven.

Historisk

Spejderloven blev indført af BP, og han skriver i sin bog "I livets skole":

Derfor blev spejderloven ikke formet som en række: "Du må ikke …" Et hvilketsomhelst forbud virker æggende i den forkerte retning og provokerer en rigtig dreng eller for den sags skyld også enhver rigtig mand til omgåelse, idet det virker udfordrende. Drengen lader sig ikke lede af: "Du må ikke …", men et: "Gør det!" river ham med sig. Derfor er spejderloven mere beregnet på at vise drengen, i hvad retning han skal gå, end på at undertrykke hans svagheder. Den fast-slår simpelthen, hvad der er god tone blandt spejdere, og hvad man venter sig af dem:

 1. En spejder er til at stole på.
 2. En spejder er trofast.
 3. En spejder er hjælpsom.
 4. En spejder er en god kammerat.
 5. En spejder er ridderlig.
 6. En spejder er god mod dyr.
 7. En spejder er lydig.
 8. En spejder tager vanskeligheder med godt humør.
 9. En spejder er sparsommelig og ordentlig.
 10. En spejder er ren i tanke, i ord og i handling.

 

I 1915 udgaven af Scouting for Boys kan man finde den oprindelige engelsk-sprogede formulering:

 1. A Scout's Honour is to be Trusted.
 2. A Scout is Loyal.
 3. A Scout's Duty is to be Useful and to Help Others.
 4. A Scout is a Friend to All, and a Brother to Every Other Scout, no matter to what Social Class the Other belongs.
 5. A Scout is Courteous.
 6. A Scout is a Friend to Animals.
 7. A Scout Obeys Orders.
 8. A Scout Smiles and Whistles
 9. A Scout is Thrifty
 10. A Scout is Clean in Thought, Word, and Deed.

 
— Scouting for Boys, 1915

Spejderloven i danske spejderkorps

Spejderloven har udviklet sig siden indførelsen, så den i dag er skrevet i et nutidigt og letforståeligt sprog som børn og unge kan forholde sig direkte til. Der er skåret ned fra 10 til 7 punkter og nogen vil sige at loven er blevet "blødt" mere op.

Der er lidt variation i loven i de forskellige korps.

Det Danske Spejderkorps

Fra dds.dk/formål:

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

 • at finde sin egen tro og have respekt for andres
 • at værne om naturen
 • at være en god kammerat
 • at være hensynsfuld og hjælpe andre
 • at være til at stole på
 • at høre andres meninger og danne sine egne
 • at tage medansvar i familie og samfund

KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejdernes spejderlov. Hænger på Houens Odde Spejdercenter.

Fra spejdernet.dk/Inspiration/Spejderleksikon/kfum_spejder/spejderloven.aspx:

En spejder

 • lytter til Guds ord
 • er hjælpsom
 • respekterer andre
 • værner naturen
 • er til at stole på
 • tager medansvar
 • finder sin egen mening

De Grønne Pigespejdere

Fra pigespejder.dk/forside/om-os/mission-og-vision:

Derfor skal en spejder:

 • tale sandhed
 • stifte fred
 • dele med andre
 • være en god kammerat
 • værne om naturen
 • vise hensyn og hjælpe andre
 • leve i hjem og samfund med kærlighed og omtanke

Eksterne henvisninger