Kurser

Fra SPJDRpedia
Disse lister over kurser ikke færdige. Alle skal være velkomne til at udvide dem.

Her er kurserne der afholdes under de enkelte korps listet. De er nævnt med eventuel aldersbegrænsning og kort forklaring.

Kurser under Det Danske Spejderkorps

Kurser under KFUM-Spejderne i Danmark

De følgende kurser er del af KFUM-Spejderne i Danmarks lederuddannelse.

Ungdomslederuddannelsen

 • Roland 1. 13-15. Praktisk udendørs kursus, i de grundlæggende færdigheder for at have en god lejr.
 • Roland 2. 14-16. Mere teoretisk betonet kursus om planlægning og ens eget forhold til det at være spejder.
 • Diamant. 15-17. Udendørs kursus designet til at prøve grænser af. Fysisk og psykisk udfordrende.
 • Diamant Extrem. 18-20. Som Diamant, men vildere, og noget hårdere.
 • ULK. 17-20. Et indendørs kursus, med fokus på teori om ledelse og instruktion.

Voksenlederuddannelsen

KFUM-Spejderkurser der ikke er en integreret del af lederuddannelsen

Kurser under De grønne pigespejdere

Ungdomskurser

 • UNGleder 1, 12-13 år
 • UNGleder 2, 13+
 • UNGleder 3, 14+
 • UNGleder X, 17-20 år

Voksenkurser

F.eks. gruppeleder, tropleder, flokleder osv.

 • Projektlederkursus
 • Instruktørkursus, 16+
 • Trænerkursus
 • Trekløvertræning, 25+ (svarende til Gilwelltræning i WOSM)

Se mere her: http://pigespejder.dk/forside/for-pigespejdere/uddannelse/

Kurser under Danske Baptisters Spejderkorps

Kurser under Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Tværkorpslige/eksterne kurser med interesse for spejdere

Fjeldgruppen

Fjeldgruppen er en tværkorpslig enhed der laver kurser indenfor en række aktiviteter der kræver særlige tekniske kompetencer.

 • Fjeld- og vildmarks kursus
 • Kano- og Vildmarkskursus
 • Klatrevægsinstruktørkursus
 • Træklatreinstruktørkursus
 • Vinterfjeldkursus
 • Fjeld og rid
 • Fjeldsamaritter
 • Skovmandskursus

Dansk Ungdoms Fællesråd

 • Refleks
 • diverse fyraftensmøder, afholdes hverdage primært i København og Aarhus