Jens Grane

Fra SPJDRpedia

Jens Grane (18.maj 1880 - 30.juni 1961) stiftede den 28. september 1910 KFUM-Spejderne i Danmark. Han var desuden med i Det Danske Spejderkorps første bestyrelse og var med, da dette korps blev stiftet d. 16. december 1910.

Den hårde opvækst

Jens Grane blev født nær Jægerpris, på Hornsherred. Familien opgav at drive et husmandssted, og søgte mod København da Grane var to år gammel. Familien bosatte sig først på Nørrebro og flyttede senere til Østerbro, hvor Jens Grane voksede op. Han havde en fattig barndom, hvor han tidligt måtte tage arbejde for at hjælpe til med familiens økonomi. Han var dygtig i skolen, hvor han næsten altid sad på første række, og efter konfirmationen havde hans lærere anbefalet, at Jens Grane skulle uddanne sig til lærer. Men det var der ikke råd til, og i stedet valgte hans forældre, at han skulle tage preliminær-eksamen, så han kunne blive optaget på maskinist-uddannelsen i den danske flåde.

Mødet med KFUM

Jens Grane brugte meget tid på gaden, og drev omkring sammen med de andre fattige drenge. Der var ingen organiseret fritidsbeskæftigelse for børn dengang, så tiden blev brugt på at drille Københavns originaler og spille klink, hvis de da ikke var heppende tilskuere til slåskampe eller ildebrande. Jens Grane skriver selv, hvordan han en dag spillede klink og pludseligt blev taget i kraven af den kendte præst, Olfert Ricard, der efter sigende sagde "Du er alt for god til at gå her og spilde din tid".

Senere besøgte den lille Jens KFUMs nye hovedbygning, Bethesda, hvor han langsomt fik smag for fritidslivet i KFUM. Her afholdt voksne fritidsaktiviteter for drenge - en helt ny opfindelse på den tid. Jens tegnede, diskuterede og blev særligt glad for gymnastikken. Da KFUM var meget inspireret af England, spillede man også flittigt "engelske" spil, såsom fodbold og cricket.

Bibelkredsen

Olfert Ricard satte Jens Grane i bibelkreds med nogle af de dygtigere latinere (gymnasiedrenge) fra middelklassen og overklassen. Det var blandt andet Gunner Engberg og Christian Witta-Jørgensen.

Maskinist i flåden

Jens Grane blev uddannet som maskinist i flåden, hvor han skulle lære at passe og reparere dampmaskinerne. Han var med på flere togter til de dansk-vestindiske øer og til Island og Færøerne. I et togt til Dansk-Vestindien i 1902 var Jens Grane med til at evakuere ca. 600 mennesker fra landsbyen Le Prêcheur på Martinique, der var truet af et meget voldsomt vulkanudbrud. Jens Grane var også blandt de første, der kom byen St. Pierre til undsætning, hvor 28.000 mennesker menes at have mistet livet under udbruddet.

Stiftelsen af KFUM-Spejderne i Danmark

Det hele startede i en gymnastiksal i Gothersgade i København. Gunner Engberg havde været en tur i England og havde her købt bogen Scouting for Boys. Hjemme i KFUM i Danmark holdt han et foredrag om spejdere (eller stifindere, som han kaldte det). Nogle af de 17-18 årige drenge blev meget inspireret af foredraget, men Gunner Engberg mente, at han selv at han ikke var egnet som spejderfører, da han aldrig havde været i hæren. Efter en længere pause, forsøgte to drenge igen at få det københavnske KFUM til at lave spejderarbejde. Denne gang forsøgte drengene at overtale gymnastikinstruktøren Christian Witta-Jørgensen til at afholde spejdermøder, men han mente heller ikke, at han var den rette.

Til sidst henvendte drengene sig til gymnastik-instruktøren for Yngsteafdelingen, Jens Grane. Og han var klar! Den 28.september 1910 blev det første spejdermøde afholdt. De interesserede fra Yngste-afdelingen var patruljemedlemmer og de 17-18 årige drenge var patruljeførere. Sammen med Henrik Galle forsøgte Jens Grane at lære drengene i gymnastikforeningen om Learning by doing og patruljelivet.

De blev hurtigt fanget af ideen og det blev starten på det, der i dag er en organisation med over 24.000 medlemmer.

Formand

Jens Grane var i starten af korpsets historie divisionschef i Københavns Division. Det var dengang den klart største division hos KFUM-Spejderne. Han var dog ikke formand for KFUM-Spejderne i korpsets tidlige år. Han var ej heller spejderchef, da KFUM-Spejderne ikke benyttede sig af den titel på det tidspunkt.

Det var først i tiden omkring anden verdenskrig, at han blev formand for KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse. Da han fyldte 65 i 1945, lod han sig pensionere som formand.

Derefter besluttede han sig for at besøge alle KFUM-Spejder grupper i Danmark. Et projekt han arbejdede ihærdigt på til sin død i 1961.

Henvisninger