KFUM-Spejderne i Danmark

Fra SPJDRpedia
(Omdirigeret fra KFUM-Spejderne)
Logo for KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejderne i Danmark er Danmarks næststørste spejderkorps med 24.000 medlemmer (2010). KFUM-Spejderne blev stiftet 28. september 1910 af Jens Grane. Korpset bestod oprindeligt udelukkende af drenge, men har siden 1982 bestået af både drenge og piger. Både piger og drenge er organiseret i verdensorganisationen WOSM. Uniformerne er grønne, og tørklæderne er bordeauxrøde.

KFUM-Spejderne i Danmarks formål er at oplære børn og unge til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé.

KFUM stod i dets oprindelige betydning for: Kristlig Forening for Unge Mænd, men efter at KFUM-Spejderne åbnede op for medlemskab af kvindelige spejdere, blev fortolkningen ændret til "Kristlig Forening for Unge Mennesker".

Historie

KFUM-Spejderne i Danmark blev grundlagt den 28. september 1910 i KFUMs bygning i Gothersgade i København.

Det var en håndfuld unge mænd fra gymnastikafdelingen, der i maj 1909 havde hørt om det nye spejderbegreb fra en af KFUMs sekretærer, Gunner Engberg, som havde været i London og købt Scouting for Boys. I november samme år holdt han foredrag om spejder-sport i ungdomsafdelingen og dette inspirerede til at arbejde videre med at indføre spejderarbejde i KFUM.

Maskinmester Jens Grane (1880-1961) stiftede så KFUM-Spejderne sammen med Jens Engberg og Henrik Galle som medhjælpere.

En uge efter det første stiftende møde af KFUMs Spejderkorps blev der etableret 4 patruljer med 28 drenge og atter en uge senere var det blevet til 6 patruljer med ca. 50 drenge. Disse første patruljer var i begyndelsen ledet af unge voksne, men snart blev det grundlæggende princip om, ”at børn leder børn under vejledning af voksne” indført.

I december blev Det Danske Spejderkorps stiftet ud fra de patruljer, der allerede havde fungeret uden samlet ledelse siden 1909. KFUMs Spejderkorps forhandlede om at blive en del af DDS, hvor Jens Grane også var medlem af korpsrådet, men først mellem 1912 og 1916 blev KFUM-Spejderne en Division i Spejderkorpset.

I 1916 blev korpset igen selvstændigt, da man ikke kunne blive enige med DDS om forpligtelsen til at forkynde det kristne budskab for spejderne. Siden har korpset udviklet sig som et selvstændigt spejderkorps, der ser sig selv som et folkekirkeligt arbejde for børn og unge.

Den første korpslejr blev holdt i 1916 ved Bramsnæs Vig, hvor der deltog 126 spejdere ud af det samlede medlemstal på 504.

I 1972 blev de første enheder med både piger og drenge godkendt, og siden 1982 har korpset i lige stort omfang henvendt sig til både piger og drenge.

Religion og tro

KFUM-Spejderne er tilknyttet den danske folkekirke og et af korpsets mål at præsentere børn og unge for det kristne budskab. De unge bestemmer selv i hvilken grad de vil tage imod det. Fælles for alle spejdere i hele verden er at det åndelige er et element der arbejdes med, fordi spejderbevægelsen tror på, at mennesket har en åndelig dimension, som er lige så vigtig at udvikle som for eksempel den fysiske.

KFUM-Spejdernes formål er blandt andet ”at lade børn og unge møde det kristne evangelium”. I Spejderløftet står der: ”Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord”.

KFUM-Spejderne vil gerne give spejderne mulighed for at møde det kristne ord, uden at tvinge dem til at tage det til sig. Det er vigtigt for korpset, at det foregår i en dialog med spejderne og, at der er plads til både tro og tvivl.

Som leder hos KFUM-Spejderne skal man være medlem af den danske folkekirke eller et andet kristent trossamfund.

Naturen

En stor del af spejderlivet foregår i naturen. Som KFUM-Spejder lærer man at respektere og værne om naturen ved at leve, lære og lege i det fri. Friluftslivet en central del af spejderarbejdet, både i hverdagens spejderarbejde og når man mødes på lejr.

Løfter

Spejderloven er KFUM-Spejdernes formål. Som 11-12 årig afgiver man løfte om at overholde spejderloven.

Spejderloven

Spejderloven kan ses som filosofien bag det at være spejder. Det der gør at man ikke kan gå til spejder, men at man ér spejder.

KFUM-Spejdernes spejderlov lyder:

En spejder:
  • Lytter til Guds ord
  • Er hjælpsom
  • Respekterer andre
  • Værner om naturen
  • Er til at stole på
  • Tager medansvar
  • Finder sin egen mening

Enheder

I KFUM-Spejderne opdeles spejdere i enheder efter alder. Det sikrer at man har et nogenlunde ens fysik, læringsevne, viden, dømmekraft, modenhed. I de fleste grupper har hver enhed en ugentlig mødedag.

3-6 år: Familiespejder
0.-1. klasse: Bæverflok
2.-3. klasse: Ulveflok
4.-5. klasse: Juniortrop
6.-8. klasse: Spejdertrop
9. klasse - 17 år: Seniortrop
17 år og opefter: Roverklan

Kurser

Hovedartikel: Kurser#Kurser under KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejderne tilbyder en række kurser i lejrliv, instruktion, ledelse og projektstyring for både spejdere og ledere.

Kendetegn

KFUM-Spejdere kendetegnes som mange andre spejdere ved at bære uniform og tørklæde.

Uniform

KFUM-Spejdernes uniform er mørkegrøn og deres tørklæde er bordeauxrødt. Landsmødet vedtog i 2012 at igangsætte et projekt med at designe en ny uniform.

KFUM-Spejdernes logo består af spejderliljens negative rum farvet i grøn, lysegrøn og bordeauxrød. Mærket former en trekant med bløde hjørner som en reference til korpsets historiske rødder i KFUM og KFUK.

Baden-Powells oprindelige symbolik hvor spejderliljens peger opad for at symbolisere at spejderne stræber mod noget højere, er bevaret i logoets midderste røde streg som ligeledes peger opad.

Referencer og videre læsning