Vigenèrekoden

Fra SPJDRpedia
Skift til: Navigation, Søgning
Fil:Vigenere.jpg
Blaise de Vigenére, der har lagt navn til Vigenérekoden

Vigenèrechifferet er cipher, der bruger en forskellig Cæsarkode for hvert bogstav.

Vigenèrechifferet er en metode til at kryptere en tekst ved at bruge forskellige Cæsar-koder udvalgt fra bogstaverne i et nøgleord. Ved at bruge et sæt af forskellige Cæsar-koder gør krypteringen det sværere at prøve alle løsninger og at bruge frekvensanalyse. Faktisk så svært at Vigenérechifferet engang blev kendt som le chiffre indéchiffrable (fransk for 'den ubrydelige kode').

Chifferet blev udviklet omkring år 1553 af Giovan Battista Bellaso. Chifferet blev senere fejlagtigt tilskrevet Blaise de Vigenére og kendes derfor i dag som Vigenérechifferet.

Brug

Lad os sige, at du har skevet en tekst du vil kryptere. Først vælger du et nøgleord, f.eks. "KIM". Det første tegn i teksten overætter du så med en A-til-K kode. Det næste tegn bliver oversat af en A-I kode, det tredje med A-M. Derefter gentages processen, så det fjerde tegn igen oversættes med med A-K kode, femte med A-I og så videre, indtil du har krypteret hele teksten.

Som hjælp kan man bruge en oversættelsestabel, der minder om en udvidet version af Cæsarkodens tabel.

Vigeneretabel med nøglen KIM
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A B C D E F G H I J
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A B C D E F G H
M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A B C D E F G H I J K L

Som du kan se viser tabellens øverste række det almindelige alfabet, mens tabellens tre nederste rækker viser alfabetet forskudt til henholdsvis K, I og M. Du skifter oversættelsestabel for hvert bogstav i klarteksten, så

 • 1. bogstav oversættes fra første til anden linje (A-K)
 • 2. bogstav oversættes fra første til tredje linje (A-I)
 • 3. bogstav oversættes fra første til fjerde linje (A-M)
 • Start med første og anden linje igen...

Din medsammensvorne, der også kender nøgleordet, kan så løse koden ved at gentage processen, hvor han i stedet dekrypterer med A-K koden, A-I, A-M osv.

Et kendt eksempel er beskeden "Angrib ved daggry", der kan krypteres med nøglen KIM:

Tekst:      ANGRIB VED DAGGRY
Nøgle:      KIMKIM KIM KIMKIM
Krypteret tekst: KVSØQN CMP NISQZH

Oversætterprogram

Med skiftende Cæsar koder og lange nøgleord, bliver det efterhånden træls at arbejde med Vigenérechifferet i hånden. Vi har bygget en oversættelsesmaskine så computeren kan gøre det lange arbejde. Du vælger et alfabet, indtaster din nøgle og din besked, og så er du klar til at kryptere og dekryptere alverdens kodede beskeder.

At bryde Vigenère

Lidt sværere end Cæsarkoden. Her skal man først gætte længden af nøglen. Hvis jeg for eksempel gætter på at nøglen er tre tegn langt, så opdeler jeg kodeteksten i tre dele alt efter deres position i teksten. I den første del tager jeg alle de tegn, der står på plads 1, 4, 7, 10, 13, osv. I den anden del putter jeg tegn på plads 2, 5, 8, 11, 14, osv. og de sidste tegn indgår i den sidste del.

Hver del kan nu brydes som en almindelig Cæsarkode. Det er fordi alle tegnene på 1, 4, 7, 10, osv. alle er blevet krypteret med den samme Cæsarkode. Når man har brudt de første tegn i nøglen, kan man ofte gætte resten ret hurtigt.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Monoalfabetiske chiffre Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Polyalfabetiske chiffre Vigenerekode
Polygrafe chiffre Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.
Personlige værktøjer
Navnerum

Varianter
Handlinger
Navigation
Værktøjer