Bacons kode

Fra SPJDRpedia
Skift til: Navigation, Søgning
Bacon's kode
Francis Bacon Alfabet.jpg

Franscis Bacons alfabet

Bacons kode er en metode til steganografi hvor en hemmelig tekst på snedig vis kan skjules for nysgerrige øjne. Bacons kode blev oprinelig opfundet af det engelske universalgeni Franscis Bacon i 1605, og brugt til at skjule en besked i en teksts udseende.[1]

Indholdsfortegnelse

Metode

En besked kodes ved at erstatte hvert bogstav i beskeden med fem bogstaver; enten A eller B. Den typiske oversættelse følger denne tabel:

a  AAAAA  g   AABBA  n  ABBAA  t   BAABA
b  AAAAB  h   AABBB  o  ABBAB  u-v  BAABB
c  AAABA  i-j  ABAAA  p  ABBBA  w   BABAA
d  AAABB  k   ABAAB  q  ABBBB  x   BABAB
e  AABAA  l   ABABA  r  BAAAA  y   BABBA
f  AABAB  m   ABABB  s  BAAAB  z   BABBB

Der findes 32 forskellige kombinationer af A og B, så man kunne også lave en tabel med hele det danske alfabet.

De første bogstaver fra den hemmelige besked "Robert og Olave er kærester" bliver f.eks. oversat til:

R   O   B   E   R   T   O   G   O   L   A   ..
BAAAA ABBAB AAAAB AABAA BAAAA BAABA ABBAB AABBA ABBAB ABABA AAAAA ..

Vil man oversætte tilbage igen skal man blot bruge tabellen baglæns.

Men vi behøver ikke stoppe her. Vores hemmelige besked kan du skjules i en helt uskyldig tekst. Lad os se på et eksempel, hvor vi har skrevet vores hemmelige kodetekst op over en helt almindelig uskyldig tekst. Vi kan nu gemme rækkefølgen af A'er og B'er i udseendet af den uskyldige tekst, ved at lade B svare til store bogstaver eller kursiverede bogstaver. Se her:

Kodetekst:   BAAA AAB BA BAAAABAABAA  BA AAABA AB  AABBABAA BBA ABB AB ..
Uskyldig tekst: Smuk som et stjerneskud - år efter år - smukkere ser hun ud ..
Gemt tekst:   Smuk soM Et StjerNesKud - År eftEr åR - smUKkEre SEr hUN uD ..

Eller hvis man i stedet for store bogstaver bruger kursiv: "smuk som et stjerneskud - år efter år - smukkere ser hun ud ..".

Skriver man med håndskrift har man virkelig muligheder for at gemme budskabet godt. Her kan B'er markeres med små næsten usynlige krummelurer på bogstaverne. Det var netop det Francis Bacon gjorde. I figuren ses en kopi fra hans bog om hemmelige beskeder, der viser hans to udgaver af alfabetet.[2]

Bacons kode og digitale billeder

Bacons kode er en effektiv metode til at skjule beskeder i digitale billeder. Et digitalt billede består af et gitter af "pixels". I et normalt farvebillede indeholder hver pixel en farve, som består af en blanding af de tra grundfarver rød, blå og grøn. Farven angives om et binært tal mellem 0 (0000000) og 255 (1111111). Det er stort set umuligt for det menneskelige øje at se forskel på de to farver hvor det sidste binære ciffer er forskelligt. Prøv for eksempel om du kan se forksel på disse seks farver:

rød 128 rød 129 grøn 128 grøn 129 blå 128 blå 129
rød 0100000 rød 0100001 grøn 0100000 grøn 0100001 blå 0100000 blå 0100001

Ideen er at lade et A i Bacons kode svare til et 0 i sidste ciffer i det binære tal, mens B svarer til 1. Der er som sagt tre farver i hver pixel, så i et billede på 600 x 400 pixels kan man gemme 600×400×3=720000 A'er og B'er. Det svarer til 144000 bogstaver. Man kan også bruge metoden til at gemme et helt andet sort-hvid billede eller et gråtonebillede oveni et helt uskyldigt billede.

Billedformater

For at udnytte et billede fuldt ud er det lettest at bruge et billede i formatet PNG (Portable Network Graphic). I andre formater som for eksempel JPG komprimeres billedet så din hemmelige besked bliver ødelagt. GIF benytter en prædefineret farveskala så der er ikke altid 256 farvenuancer at vælge imellem.

Shakespeare og Bacons kode

William Shakespeare der er kendt for sine mange uddødelige klassiske skuespil levede samtidig med Francis Bacon. Nogle leger med ideen om at Shakespeare slet ikke skrev sin skuespil selv, men at det i stedet var den geniale Francis Bacon. For at underbygge den teori har de forsøgt at finde eksempler på Bacon kode i originalversionerne af nogle af Shakespeares tidlige værker. Meget sødt, men der er selvfølgelig ikke gjort nogen overbevisende fund.

Kilder

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Bacon%27s_cipher
 2. http://www.cabinetmagazine.org/issues/40/sherman.php
Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Monoalfabetiske chiffre Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Polyalfabetiske chiffre Vigenerekode
Polygrafe chiffre Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.
Personlige værktøjer
Navnerum

Varianter
Handlinger
Navigation
Værktøjer