Kodeordskode

Fra SPJDRpedia
Skift til: Navigation, Søgning

En kodeordskode er ligesom A-K koden et simpelt monoalfabetisk substitutionschiffer, hvilket betyder at krypteringen foregår ved at man simpelthen bytter om på bogstaverne i alfabetet.

Navnet "Kodeordskoden" henviser til at man benytter et kodeord til at huske ombytningstabellen. Vælg et kodeord og omskriv det, så hvert bogstav kun forekommer en gang. Skriv så kodeordet og fortsæt med resten af alfabetet, hvor du husker at springe over bogstaverne, der allerede indgår i kodeordet. Efter præcis 14 bogstaver skifter du linje og fortsætter indtil hele alfabetet (dog uden w) er skrevet ned.

Med kodeordet "SPEJDER" fjerner du det sidste "E" og skriver så ombytningstabellen:

S P E J D R A B C F G H I K
L M N O Q T U V X Y Z Æ Ø Å

For at kryptere din klartekst ombytter du simpelthen bogstaver, der står over/under hinanden. Det betyder også, at man bruger den samme tabel til at dekryptere sin besked igen.

Klartekst:    Jagten går ind i overmorgen.
Chiffertekst: Ouzrne zkt øeq ø jbntpjtzne.

Kodeordskode-maskinen

Skal du løse eller skrive en kodeordskode, kan du bruge denne lille maskine. Indtast først kodeordet, så kan du se oversættelsestabellen. Skriv så klarteksten eller kodeteksten og maskinen oversætter straks beskeden.

At bryde kodeordskoden

Selvom man bruger et kodeord er kodeordskoden ikke meget mere sikker end en almindelig Cæsarkode. Det skyldes at hvis en kodebryder har gættet at E skal byttes med N, så ved han samtidig at N skal byttes med E. Han skal altså kun oversætte halvt så mange bogstaver.

Ved man ikke, at der er tale om en kodeordskode, kan man ligesom ved Cæsarkoden, forsøge sig med smarte gæt, eller hvis man har en lang kodetekst, kan man let bryde den med frekvensanalyse.

Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Monoalfabetiske chiffre Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Polyalfabetiske chiffre Vigenerekode
Polygrafe chiffre Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.
Personlige værktøjer
Navnerum

Varianter
Handlinger
Navigation
Værktøjer