Cæsarkode

Fra SPJDRpedia
(Omdirigeret fra A-K kode)
Skift til: Navigation, Søgning

Cæsarkoden, også kendt som forskydekoden, er en af de enkelste og mest kendte krypteringsteknikker. Det er en substitutionskode, hvor hvert bogstav i "klarteksten" erstattes af et andet bogstav, der står fast antal positioner længere nede af alfabetet. Eksempelvis vil en forskydning på 3 betyde at A erstattes af D, B bliver E, og så videre. Metoden er opkaldt efter Julius Cæsar, som selv brugte den i sin korrespondance.

Cæsarkoden er ofte den første krypteringsteknik spejdere lærer, gerne som A-K koden. Den kan senere generaliseres til en vilkårlig Cæsarkode, som denne artikel handler om, og endnu senere kan de bruge teknikken som en del af Vigenèrekoden.

Det skal selvfølgelig siges at ingen af disse metoder har byder på "seriøs" kommunikationssikkerhed.

Indholdsfortegnelse


A-K kode

Til at kryptere og dekryptere Cærsarkoder kan man bruge en oversættelsestabel, hvor alfabetet står øverst og det forskudte alfabet står nedenunder. For en A-K kode ser tabellen sådan her ud:

Normal A-K skrive-tabel
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A B C D E F G H I J

Man krypterer sin besked ved at finde bogstavet i det øverste alfabet, og erstatte det med bogstavet nedenunder. Eksempelvis kan vi oversætte:

Klartekst: Vi kom, Vi så, Vi sejrede.
Kode:      Cs uyw, Cs åj, Cs åotøono.

Når man skal dekryptere den kodede besked, bruges tabellen omvendt. Man finder altså hvert bogstav i den nederste tabel og erstatter det med bogstavet ovenover.

W-problemet

Et problem man ofte møder, når man forsøger bryde en simpel Cæsar eller A-K kode er, at bestemme hvilket alfabet, der er brugt. Det kan synes mærkeligt, da vi jo har et fast defineret alfabet her i landet, men der er alligevel plads til visse misforståelser.

F.eks. sker det ofte at man udelader "W" og "Q" fra alfabetet, da de sjældent bruges. Derfor skal man tit forsøge sig med flere alfabeter, hvis man forsøger at gætte en løsning på koden.

A-K skrive-tabel uden W
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å
K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å A B C D E F G H I J

A-K skrive-tabel uden W og Q
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Æ Ø Å
K L M N O P R S T U V X Y Z Æ Ø Å A B C D E F G H I J

Kodemaskine

Hvis man gerne vil arbejde effektivt med Cæsarkoden (A-K), har vi bygget et lille program der kan oversætte frit frem og tilbage. Du kan endda vælge forskellige alfabeter både med og uden W.

k

At Bryde Cæsarkoden

Cæsarkoden er sådan set ikke svær at bryde. Det svære består I at regne ud at, der er brugt en Cæsarkode og ikke en Kodeordskode, en skjult morsekode eller en anden bode.

Hvis man er overbevist om at koden bruger en Cæsarkode, er det faktisk ret let at bryde den:

...med ren kraft

Cæsarkoden kan brydes med rå kraft. Alt du skal gøre, er at afprøve alle 28 mulige forskydninger for hver af de to til tre forskellige alfabeter. Når den dektrypterede tekst pludselig giver mening, har du simpelthen løst koden.

Er man på løb, er der tit tale om A-K og A-T koderne, fordi de bruges så ofte i spejdersammenhæng.

...med smarte gæt

Fordi en Cæsarkode kun forskyder alfabetet, er det nok at gætte et enkelt bogstav i koden, så falder resten helt naturligt på plads. Hvis koden har bevaret sine mellemrum, er det ekstra let at gætte. Tag for eksempel koden:

xiqvox vsqqoø s zyåaukååox.

Der findes ikke mange enstavelses-ord i det danske sprog, så s må nødvendigvis svare til et i. Tæller vi baglæns ser vi at a ligger 8 bogstaver før i. Går vi 8 bogstaver tilbage fra s finder vi et k. Det er altså ret sikkert, at der er tale om en A-K kode. Kan du regne ud, hvad den siger?

Tilsvarende starter mange to-stavelses-ord med et e. Tag for eksempel:

æleh xh drzbxd æxddx?

Her kunne vi gætte på at x svarer til e. Tæller vi baglæns, finder vi ud af at der er tale om en A-T kode.

Hvis mellemrummene i beskeden er blevet fjernet, bliver det straks sværere at gætte løsningen. Man kan være heldig at gætte nogle bogstaver rigtigt. Især dobbeltbogstaver kan bruges til at gætte med. De mest brugte dobbeltbogstaver på dansk er bb, ff, gg, kk, ll, mm, nn, pp og tt. Det er selvfølgelig stadig en del muligheder at vælge imellem, men det er hurtigere end at bruge rå kraft.

Man kan i stedet forsøge at løse koden...

...med statistik

Bogstavet E er det mest brugte i det danske sprog. E udgør hele 16% af en genemsnitlig dansk teskt. Det svarer til at du skriver et e hver sjette gang du skriver et bogstav.

Tilsvarende er bogstaerne "D", "N" og "R" også ret brugte. De optræder rundt regnet halvt så ofte som E.

Forestil dig nu at vi har opsnappet denne hemmelige besked:

tæeqpbcmpqzxussqauzpquxmzpqc. 
pqræanqaqpqbusølwaus.pqaqa 
sæpccdbuzpqwausqaqyqpelnqz. 
teubeuymaotqaqatdacuscwmzeu 
æeqaadyøxqpqy.

Det ser jo fuldstændigt uoverskueligt ud. Men sætter vi os stille og roligt ned og tæller antallet af bogstaver, får vi, at der er

  • 21 Q'er
  • 15 A'er
  • 11 af både P og U.

Vi vil altså gætte på at Q skal oversættes til et E. E ligger fire bogstaver efter A. Tæller vi fire tilbage fra Q finder vi M. Og vi vil altså gætte på, at der er tale om en A-M kode. Umiddelbart passer det godt til koden. I så fald bliver A til R, P til D og U til I. Det lyder ganske overbevisende.

Oversætter vi hele teksten med A-M finder vi ganske rigtigt at:

hovedstaden ligger inde i landet. 
de forbereder sig på krig. der er 
godt tusinde krigere med våben. 
hvis vi marcherer hurtigt kan vi 
overrumple dem.
Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
Monoalfabetiske chiffre Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
Polyalfabetiske chiffre Vigenerekode
Polygrafe chiffre Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.
Personlige værktøjer
Navnerum

Varianter
Handlinger
Navigation
Værktøjer