Semafore

Fra SPJDRpedia

Semafore er en simpel og udbredt metode til at sende beskeder over længere afstande ved hjælp af to signalflag. Flagenes stilling afslører, hvilket bogstav der sendes. Signalering med semafore er fire gange hurtigere end at sende morse med signalflag.

Semafore kræver at afsender- og modtagerstation kan se hinanden. Det bedste er at afsenderposten består af to personer, hvor en person læser beskeden op, og den anden sender. Modtagerposten bør også bestå af to personer, hvor en person aflæser semafore-tegnene, og den anden skriver beskeden ned.

Det tager tid at lære semafore. Man skal nemlig kunne huske alle 30 tegn hurtigt nok til at aflæse en besked direkte.

For at øve dig, kan du starte med et meget langsomt signal, hvor du tegner flagstillingerne på en blok papir, og bagefter oversætter beskeden. Derefter går du over til at oversætte live fra et langsomt signal, og til sidst kan du øge hastigheden, indtil du er lynende hurtig. Du kan også øve dig på https://semafore.spjdr.dk

Tegn

Der findes forskellige konventioner til semafore alt efter hvor præcist og kompliceret, man ønsker at gøre det. Her viser vi tegnene set fra modtagerens synspunkt. Hvis du skal sende semafore, skal du altså spejlvende tegnene.

Begrænset tegnalfabet

De mest almindelige tegn er disse (med nogle bogstaver udeladt, så man ikke skal huske for meget):

Semafore.svg

Tal

Derudover kan man sende tal. Et tal markeres med tre C'er. Derefter bruger man:

A for 1 D for 4 G for 7
B for 2 E for 5 H for 8
C for 3 F for 6 IJ for 9

Tallet 0 sendes som et K.