Roland 2

Fra SPJDRpedia
Roland 2
Roland2 print sh.jpg
Korps KFUM-Spejderne
Aldersklasse 14 - 16 år
Tidligere kurser Roland 1
Efterfølgende kurser Diamant

Beskrivelse af kurset

Hvem: Den ivrige spejder som ønsker at tage ansvar, ved at planlægge møder og ture for sin patrulje. Optimalt for enhver patruljeleder og assistent at komme afsted på dette kursus.

3 gode grunde:

 1. Nye værktøjer til planlægning
 2. Ny spejderviden
 3. Få vejen lagt, for resten af spejderlivet!

Forvent: En hel uge med spændende og inspirerende teori, omkring det at være patruljeleder, men hvor man også får lov, at prøve noget af det af i praksis. Forvent at få en masse inspiration og lyst til, at tage hjem og gøre spejderarbejdet endnu bedre derhjemme.

Mål- og rammebeskrivelsen

Følgende er mål- og rammebeskrivelsen for Roland 2, som den så ud den 4. august 2012.

Formål

Formålet med Roland 2 er at sætte deltageren i stand til at planlægge og gennemføre egne projekter i patruljen, med særligt fokus på at afholde patruljemøder med udgangspunkt i spejderarbejdets formål, mål og metoder.

Kurset skal desuden medvirke til en bevidstgørelse af hvad det giver den enkelte deltager at være spejder – både i sit spejderliv men også i sit privatliv, samt påvirke den enkelte deltager i retning af en personlig stillingtagen til kristendommen.

Formålet med Roland 2 er endvidere at gøre deltageren bevidst om sin egen rolle og sit eget bidrag til en velfungerende patrulje både som patruljeleder og som almindeligt patruljemedlem.

Læringsmål

Efter endt kursus:

 • Har deltageren viden om KFUM-Spejdernes formål
 • Kan deltageren beskrive spejdermetoden og dens brug
 • Kan deltageren omsætte en ide til konkrete aktiviteter
 • Kan deltageren planlægge og afholde et patruljemøde
 • Har deltageren kendskab til Spejdernets muligheder, herunder idé-databaser og arbejdsstoffet
 • Kan deltageren forklare sin egen rolle i en patrulje
 • Kan deltageren forklare hvad spejderarbejdet giver ham/hende
 • Kan deltageren udtrykke sig om sin holdning til kristendommen

Hvor de fede ord refererer til SOLO-taksonomien.

Uddybende Beskrivelse

Overordnet bygger KFUM-Spejdernes kurser på korpsets formål og spejdermetoden samt omsætter værdiordene, Inddrage – Skabe - Udfolde, til praksis på kurset.

Spejdermetoden er et væsentligt element på kurset og derfor lægger formålet for Roland 2 op til så høj grad af anvendelse af denne som muligt således at deltagerne herigennem får erfaringer med spejdermetodens del om learning by doing.

I forbindelse med formålets del om at planlægge og gennemføre egne projekter i patruljen, med særligt fokus på at afholde patruljemøder, skal nøgleordene planlægning, motivation og idé-generering prioriteres højt. I den forbindelse skal der lægges vægt på at give deltageren et så nuanceret og alsidigt billede som muligt af begrebet spejderarbejde.

Kurset skal vægte netværksskabende elementer, deltagerne imellem.

I kursets slutning skal der afsættes tid til at den enkelte deltager udfylder sit kursusbesvis.

Baggrund for formål rammer og læringsmål

Roland 2 går i dybden med arbejdet, og derved også ansvaret, som patruljeleder/-assistent. Der arbejdes både på det teoretiske niveau, men også praktisk inden for patruljens trygge rammer, hvor deltagerne selv skal afprøve de nye færdigheder.

Efter kurset har deltagerne tilegnet sig nye kompetencer som patruljeleder/-assistent, som både patruljen og troppen kan nyde godt af.

Deltagerne samles fra hele Danmark, så nye venskaber opstår og deltageren får et nyt spejdernetværk.