Konflikthåndtering

Fra SPJDRpedia

Alle grupper oplever store eller små konflikter hele tiden. Det er en fundamental del af patrulje-arbejdet og livet i gruppen. At håndtere konflikter er en af de vigtigste ting man kan lære som spejder.

Tuckmans fem faser

For at forstå hvordan grupper fungerer, bruger man tit Tuckmans fem faser. Det er en slags model, for hvilke faser de fleste grupper/teams kommer igennem.

1. Den dannende fase (Forming)

Gruppen er ny, eller der er kommet nye medlemmer, og man "danser" høfligt rundt mellem hinanden for (i fællesskab) at blive enige om, hvordan gruppen skal fungere, og hvilken rolle hvert gruppemedlem skal spille.

Nogle gange sammenlignes denne fase med en forelskelse. Der er ofte en masse fed energi i at begynde på noget nyt, og mange nye ideer og muligheder byder sig til. Det kan tit føles som om alting bare kører, men!

Det er vigtigt hurtigt at få forventningsafstemt. Jo længere tid nogen går og putter med deres egne ideer, om hvordan gruppen skal fungere, jo sværere bliver det at komme igennem de senere faser.

Det kan derfor være farligt at "jabbe" sig igennem den første fase. Tag jer tid til at lære hinanden at kende og prøv at forstå hinandens evner og mål.

2. Den stormende fase (storming)

Det er her gruppen møder virkeligheden. Der skal måske afholdes en weekend, skrives en rapport, planlægges en lejr. Her kommer alle de skjulte mål og manglende evner frem i lyset og det bliver tydeligt, hvem der har det største engagement.

Jo bedre forberedt man er på den her fase, jo bedre. Men det er ikke nødvendigvis dårligt at opleve lidt konflikt. Ofte er det her, man virkelig kommer ind på livet af hinanden og lærer hinanden at kende som mennesker.

Hvis I får håndteret konflikterne, og ikke mister respekt for hinanden, kan I sagtens komme styrkede ud af den stormende fase.

3. Den normerende fase (norming)

Efter den vilde storm kommer den friske brise. Her er gruppen kommet igennem de første konflikter. Der er blevet fundet løsninger og indgået kompromiser. Det er faktisk her at de "rigtige" roller og spilleregler bliver udformet i fællesskab.

Den normerede fase er meget skrøbelig. Selvom det ser ud til at konflikterne er overstået er den "nye" orden stadig meget, nå ja, ny. Som patruljeleder eller gruppeleder er det derfor din opgave at beskytte gruppen mod for mange påvirkninger udefra. Lad dem først finde deres ståsted.

4. Den udførende fase (performing)

Så er vi fremme ved den fede del af gruppe-arbejdet. Det er er hvor samarbejdet bare kører. Konflikterne er få og bliver løst effektivt. Alle bidrager og hele gruppen arbejder meget effektivt mod målet.

Her kan faren være at gruppen stopper med at udfordre sig selv og begynder at sidde fast i gamle vaner uden egentligt at flytte sig. Så når I er nået til den udførende fase, er det ekstra vigtigt at leder og gruppe forsøger at holde fokus på den fortsatte udvikling.

5. Den afsluttende fase (adjourning)

Mange grupper oplever at blive opløst. Nogle gange sker det fordi gruppen er groet fast, og energien og medlemmerne forsvinder, eller også opstår nye konflikter i forsøget på at skubbe gruppen videre (i hver sin retning).

Andre gange eksisterer gruppen kun i en kort periode, som f.eks. på kurser som Roland 1, Plan, Roland 2, Diamant, og så videre. Og andre gange igen opløses gruppen fordi opgaven er løst (kursus-stabe, lejr-stabe, osv.).

Det kan opstå en sørgelig stemning, og man taler endda om at der kan opstå et lille traume når gruppen opløses.

Konflikttrappen

En model der inddeler en konflikt i trappetrin, hvor konflikten kan blive optrappet eller nedtrappet. At få placeret sin egen konflikt på trappen kan tit hjælpe en til at se hvordan man kan nedtrappe konflikten igen.

Henvisninger