Forventningsafstemning

Fra SPJDRpedia

Forventningsafstemning er en af de mange buzzwords, der har sneget sig ind i den moderne ledelse. Hele ideen er at man forsøger at undgå at skabe for store eller forkerte forventninger, og på den måde undgå de skuffelser der ville komme når forventningerne ikke blev indfriet. Forventninger er rigtig stærke. Vi kender det selv. Man kan gå og glæde sig til en lejr, et kursus eller et patruljemøde i flere uger. Og når man så endelig er afsted bobler det helt indeni, og man er simpelthen så glad fordi man har så store forventninger til lejren eller mødet.

Derfor er det smart, hvis de forventinger man har, også stemmer overens både med de andre deltageres forventninger og den oplevelse man faktisk får.

Forventningsaftemninger er især vigtige, når man planlægger; og når man fortæller om det planlagte arrangement.

Forventningsafstemning i planlægningsfasen

Når man planlægger et møde, en lejr eller et kursus, kan det være en fordel at begynde med en forventningsafstemning. Her fortæller hvert stabsmedlem om deres forventninger gerne efter tur. Derefter er det ofte lederens opgave at foreslå kompriser så alle kan få i hvert fald nogle af forventningerne mødt. Det er vigtigt at alle bliver hørt og tilgodeset, og at man forsøger at finde løsninger hvor så mange af forventningerne kan blive indfriet som muligt. Er forventningerne vidt forskellige bliver opgaven ekstra svær. Hvis Ida forventer at lejren bliver et to-dages adventurerace, og Mads forventer de bare skal hygge sig med noget snobrød, så er det en noget nær umulig opgave at finde fælles fodslag. Når det sker, handler det ofte om at give plads til enten adventurerace eller snobrødsbagning på nogle af patruljens eller stabens andre møder eller ture.

Forventningsafstemning i kommunikationen

Når man fortæller om det man har planlagt, når man fortæller om mødet, sender beskrivelser af sit kursus, opretter facebooksider eller sender nyhedsbreve ud, så er der forskellige faldgruber som kan skabe forkerte forventninger hos deltagerne:

  1. Man oversælger. Man gi'r gas og smører tykt på, så patruljemødet kommer til at lyde 10 gange bedre end Solaris. Det sker ofte, hvis man håber på at kapre mange deltagere. Problemet er bare at det ikke virker. Mange kan sagtens gennemskue salgsteknikken, og dem der ikke kan, tropper op med store forventinger, der ikke kan indfris. Øv!
  2. Sproget er for upræcist. Her spilder man simpelthen deltagernes tid med klicheer og tomme formuleringer som "masser af kammaratskab, sjov og store oplevelser". Forventningerne baseres så i stedet på, hvad de hører fra andre eller hvad de selv kunne forestille sig. Næsten en sikker opskrift på forventnings-sammenstød!

Men man kan også ende i den anden grøft, hvor kommunikationen bliver meget præcis, men også meget kedelig. Udfordringen er altså at fortælle så det er præcist, men samtidig spændende. Her kan man bruger metoder som Værdibaseret kommunikation, men der er ikke nogen facitliste. Det bedste er at teste kommunikationen. Find nogle spejdere i målgruppen og giv dem materialet, vis dem facebooksiden og spørg så ind til deres forventninger. Er det spændende? Er deres forventninger i overensstemmelse med det faktiske indhold?

Ikke den dybe tallerken

Forventningsafstemning er ikke på højde med hverken hjulet eller den dybe tallerken. Og det er ikke svært. Det handler i første omgang om at huske at tale om de forskellige forventninger, der er til projektet inden man går i gang med planlægningen. Derefter skal man huske at kommunikere klart, men interessant om projektet. Her er klarheden og præcisionen også med til at tiltrække deltagere... for inderst inde kender vi allesammen godt god kommunikation... fordi god kommunikation sikrer, at vi får vores forventninger indfriet.