Sten

Fra SPJDRpedia

Sten eller klippe er naturligt forekommende bjergarter, der består af flere sammensatte mineraler eller mineral-ligende materialer. Granit er den mest almindelige bjergart og består f.eks. af tre typer mineraler: Kvarts, Feldspar og Biotit.

Bjergarter opdeles efter hvordan de er skabt; som enten sedimentære, magmatiske eller metamorfe bjergarter.

Sedimentære bjergarter

Skabt gennem aflejringer. Langsomt opstået ved udfældning af stoffer i vand og derefter kemiske reaktioner på og under bunden.

Sandsten

Sandsten...

Flintesten

Flintesten blev især brugt til redskaber som knive, økser og pilespidser i stenalderens Danmark.

Skifer

En lagdelt sten, der let spaltes i flager. I Danmark findes der kun skifer på Bornholm, men det forbudt at fjerne det uden særlig ansøgning.

Magmatiske bjergarter

Opstået under stort tryk og høje temperature dybt under jordoverfladen.

Granit

Ordet granit kommer af latin granum, som betyder korn. Granit består af forskellige slags kvarts, feldspar og biotit.

Metamorfe bjergarter

Sedimentære eller magmatiske bjergarter, der har ændret sig yderligere under højt tryk eller høj varme.

Gnejs

Gnejs beskriver sten med en lagdelt struktur, som kan være opstået ved stærkt tryk under en kontinentalfoldning, eller som aflejringer. Der findes for eksempel granitisk gnejs og dioritisk gnejs.

Glimmerskiffer

Glimmerskiffer er lagdelte silikater der kan findes i både sedimentære og magmatiske bjergarter. Glimter og skinner flot og bruges i f.eks. kosmetik og maling. Fordi glimmer også er meget stærkt, varmebestandig og har særlige elektriske egenskaber bruges det også i byggematerialer og i elektronik.

ArtikelstumpStub
Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe alle os andre ved at udvide den.