Orienteringsløb

Fra SPJDRpedia

Orienteringsløb foregår normalt efter kort med markerede poster. Deltagerne løber på tid og registrerer hver post enten ved at notere et kontrolbogstav eller klippe et mønster på en medfølgende tabel.

Variationer

Poster kan angives direkte på kortet sammen med en kort beskrivelse. Postangivelserne kan også gøres sværere ved at markere større områder eller give beskrivelser der kræver brug af kompas eller GPS.

Orienteringsløb kan også foregå efter kort hvor områder er fjernet, der kun indgår specifikke signaturer som f.eks. huse og trægrænser eller viser alternative signaturer som f.eks. vandrør eller luftledninger.

Dansk Orienterings-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund vedligeholder ca. faste 150 orienteringsløb rundt omkring i landet, som kan benyttes frit af alle interesserede.

En oversigt med links til kort og beskrivelser findes på deres hjemmeside: www.findveji.dk.