Søren Kierkegaard

Fra SPJDRpedia
Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard (5. maj 1813 – 11. november 1855) var en dansk filosof, teolog, kritiker, lyriker og samfundsdebattør. Han skrev flere filosofike og religiøse værker og er anerkendt som værende den første eksistentialist.

Kierkegaard tager udgangspunkt i det enkelte menneske og det personlige Gudsforhold. Mange af hans værker handler om de to typer kærlighed: forkærlighed og næstekærlighed.

Inspiration til andagter

Søren Kierkegaards tanker of filosofi kan benyttes sig som inspiration til andagter for seniorspejdere og ledere.

Kærlighedsbuddet

Inspireret af "At leve Kierkegaard baglæns" af Lilian Munk Rösig bragt i Politiken Søndag d. 7. april 2013.

Kierkegaard skriver flere gange om Kærligheden som den altoverskridende menneskelige egenskab.

Paulus skrev "Først ved Loven lærte jeg synden at kende". Kierkegaards fortolkning er at når Loven byder eller forbyder noget, bestemmer den også hvad det er for en umiddelbar lyst vi skal give afkald på.

Kristu kærlighedsbud "Du skal elske din næste som dig selv" kan altså forstås sådan at vi skal elske næsten, men samtidig får vi at vide at vi faktisk bare elsker os selv.

Derfor omskriver Kierkegaard: "De skal elske Dig selv således som Du elsker Næsten, naar du elsker ham som Dig selv". På den måde er der ikke nogen modsætning mellem at elske sig selv eller elske din næste. Når kærligheden opstår løser den begge problemer på en gang. Man kunne være fræk og blot skrive: "Du skal elske...".

"Subjektivitet er Sandhed"

Tager udgangspunkt i Wikipedias artikel om Søren Kierkegaard.

Under pseudonymet Johannes Climacus skriver Kierkegaard i "Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler" at "Subjektivitet er Sandhed". Hvad er subjektivitet? Ifølge Kierkegaard er handler det subjektive om alt det der personligt hører til individdet - det der gør individdet unikt og markerer forskellen til andre. Objektivitet handler om om alt det er ikke er individdet - alt det ydre.

Videnskabsmænd og historikere undersøger den objektive verden i et forsøg på at finde sandheden om verden. Johannes Climacus har stort set ingen indvendinger mod videnskaben. Han ser heller ikke bort fra vigtigheden af objektiv viden. Johannes Climacus vigtigste indvending kommer overfor studiet af historien, hvor han argumenterer kraftigt imod, at man ved at studere historien, kan forstå hvem man virkelig er som person.

Meningen med livet er ifølge Sokrates at kende sig selv. At kende sig selv betyder at man er opmærksom på sig selv, på hvad man kan være og hvad man ikke kan være.

Iføgle Kierkegaard kan man kun opnå en sand indsig i, hvem man virkelig er, gennem en konstant personlig og lidenskabelig stræben. Subjektivitet handler om alt det indre, om de følelser, den historie og de tanker, som gør individet til et unikt menneske. Subjektivitet kan ikke forstås af udenforstående.

Hvad er sandhed? Sandhed er det, der giver mening for individet. Så sandheden kommer ikke nødvendigvis fra noget objektivt, men individet skal i stedet træffe valget om sandheden som et fornuftigt og lidenskabeligt væsen.

Yderligere om Kierkegaard