Historien om KFUM-Spejdernes salg af uniformer

Fra SPJDRpedia

KFUM-Spejderne i Danmark fik kort efter korpsets grundlæggelse i 1910 leveret uniformer og mærker igennem Carl Lønbergs Herre-Ekvipering i Gothersgade. Det var også Carl Lønberg der dengang stod for FDFs forbundsskjorter og senere også uniformer for KFUK-Spejderne. Det samarbejde fortsatte i mange år, men ved landsmødet i 1929 blev hovedbestyrelsen pålagt at undersøge mulighederne for at åbne eget depot. I 1931 blev det så undersøgt om FDF og KFUK-Spejderne ville være med i et sådant depot, men de takkede nej. Samme år oprettede KFUK'erne i stedet deres eget depot hos Carl Lønberg under navnet Grønvirke A/S. I 1933 blev der igen søgt et samarbejde, denne gang med FDF og DDS, men også denne gang gik det i vasken.

Derfor var KFUM-Spejderne alene om d. 18. marts 1934 at oprette KFUM-Spejdernes Depot A/S. Der var egen butik i Løngangsstræde 16, der ved åbningen var det udsmykket som et blokhus. Det var mange frivillige spejdere og ledere, som havde brugt deres fri-aftener på at gøre butikken klar til åbning. Butikken samarbejdede fortsat med Carl Lønberg og førte både uniformer og mærker men også telte og kogesæt.[1]

Det gik i begyndelsen godt med butikken, men især i nedgangstider blev butikken ramt hårdt. I 1949 måtte hovedbestyrelsen i KFUM-Spejderne blandt andet eftergive over halvdelen af en gæld på 70.000 kr (ca. 1.5 millioner i 2020-penge).[2]

Udgivelsen af bøger havde i lang tid foregået gennem butikken men i 1954 vælger HB at skille forlagsvirksomheden fra i Spejderforlaget. Bemærk dog at en række udgivelser allerede blev udgivet under Spejderforlaget i årene op til 1954, selvom forlaget ikke officielt fandtes.

GREJ

I 1971 bliver depotet ramt af den perfekte storm. Nedgangen i medlemmer betød en nedgang i salget af uniformer, ligesom man heller ikke fik success med en satsning på salg af campingartikler. Derfor lukkede depotets tre butikker i Esbjerg, Århus, mens butikken i København i længere tid kørte med ophørsudsalg.

I 1972 fusioneredes depotet med KFUK-Spejdernes butik, Grønvirke A/S, også i daglig tale kaldet Grej. Der er på det tidspunkt hovedsageligt tale om et postordre-firma, der blevet drevet fra Skindergade. I 1997 flyttede butikken fra København og til Taulov og ændrede navn til Spejderbutikken A/S. I 2000 oprettes en webshop og butikken tog navneforandring til Scoutshop A/S.

Det må også være i disse år at KFUK-Spejderne hjemtager deres salg og opretter deres egen butik. Grønvirke A/S opløses officielt i 1999.

55 Nord P/S

Grundet økonomiske udfordringer vælger FDF og KFUM-Spejderne at fusionere Scoutshop A/S og FDF-butikken, Hjalmar. Den nye butik, der ejes ligeligt af de to korps, hedder fra da af 55 Nord P/S. Det er et partnerselskab hvor et eventuelt overskud og et eventuelt underskud deles mellem de to ejere. Derudover har begge foreninger et antal pladser i bestyrelsen. Spejderforlaget nedlægges også og bliver en del af 55 Nord.

I 2014 overtager 55 Nord igen de grønne pigespejderes butik, og i 2017 overtager 55 Nord de danske baptistspejderes butik.

I 2022 efter flere år med store underskud forlader pigespejderne igen 55Nord og går i stedet over til Spejdersport. Efter et skuffende salg på Spejdernes Lejr 2022 indleder KFUM-Spejderne og FDF en undersøgelse af 55 Nords fremtid. Over vinteren bliver der forhandlet med flere friluftskæder og d. 9. februar 2023 meldes det så ud at 55 Nord lukker, og at salget af uniformer, forbundsskjorter og logovarer overgår til Eventyrsport. En lukrativ aftale gør at både FDF og KFUM-Spejderne modtager et provenu på slaget af spejder- og væbner-artikler[3]. Efter 89 år med selvstændig butiksdrift lukkede 55 Nord d. 28. februar 2023.

Kilder

  1. En saga grøn - om 75 KFUM-Spejderår" af Benny Harthøj, Spejderforlaget, 1985. Side 79.
  2. "En saga grøn - om 75 KFUM-Spejderår" af Benny Harthøj, Spejderforlaget, 1985. Side 134.
  3. "53: En historisk beslutning" om lukningen af 55 Nord og aftalen med Eventyrsport, Spejderliv Podcast, 2023.