Solaris

Fra SPJDRpedia

Solaris er kort for Solarisløbet – et spejderløb i adventurespejdligagen. Solaris arrangeres af Foreningen Solaris, der også organiserer Solaris Event.

Foreningen Solaris

Foreningen Solaris er en enhed under Det Danske Spejderkorps, som er organiseret med bestyrelse, teamledelse og omkring 80 medlemmer, der alle er fyldt 18. Foreningen er åben for medlemmer fra alle landets uniformerede korps, og betragter generelt sig selv som åben og udforskende ift. at øge samarbejder under fanen "Spejderne i Danmark", der er den fælleskorpslige betegnelse for Danmarks 5 uniformerede spejderkorps.

Foreningen Solaris har en årelang historie med Brejning Efterskole, en af Danmarks to spejderefterskoler, idet det er tidligere elever herfra, der har startet løbet, som siden har udviklet sig til denne forening, der i dag dog består af en solid blanding af spejdere fra hele landet, Brejning eller ej.

Foreningen har til formål at skabe handlekraftige og frustrationsrobuste mennesker, hvilket sker gennem foreningens to hovedaktiviteter: Solarisløbet og Solaris Event.

Solarisløbet

Solarisløbet afvikles hvert år sidste hele weekend i august, hvor der er plads til 300 deltagere. Løbet betragtes som Danmarks mest udfordrende, og deltagerne forventes at kunne tilbagelægge omkring 50-60 km til fods med egen oppakning, få timers søvn og med mange mentale og fysiske strabadser undervejs.

Der er altid et samfundsrelevant tema som historie for løbet, da vi tror på at spejderbevægelsen skal gøre unge bevidste og ansvarlige ift. det samfund, de aktuelt befinder sig i. Gennem tiden har der f.eks. været fokus på menneskehandel, hungersnød, kopiering, alternativ energi og humanitære konflikter.

Solaris Event

Solaris Event er et udvalg i foreningen Solaris, som arbejder med at udbrede foreningens formål til omverdenen uden for spejderkredse. Event arbejder med udgangspunkt i vores unikke #mobilspejd koncept med at lave arrangementer for virksomheder og uddannelser af forskellig størrelser, som ønsker at arbejde med gode relationer og personlige udfordringer i patrulje- eller teamrammer.

Event er desuden den del af Solaris, der tager sig af at koordinere og arrangere alle vores spejderaktiviteter, som ikke er løbet: En post på Apokalypseløbet, en post på Adventurespejdnight, Spejder Sports butik på Spejdernes Lejr 2012, byggeopgaver på WSJ 11 og meget andet.

Henvisninger