Teambuilding

Fra SPJDRpedia

Teambuilding er et moderne udtryk hentet fra tidens management- og ledelseslitteratur. Helt grundlæggende handler teambuilding om at bygge et team, et hold, en enhed som kan samabejde om at løse opgaver.

Populært set "bygger man holdet" ved at lade dem løse en række praktiske og kreative opgaver sammen og ofte ude i naturen. Man skaber holdånd med fælles kampråb, fælles "afstraffelse" for fejl og forseelser og fælles succeser. Mange gange skaber teambuilding-øvelser også et afbræk fra hverdagens trummerum og faste arbejdsgange, hvor nogle medlemmer af holdet pludselig kan åbne op og vise nye talenter og sider af sig selv.

Moderne teambuilding minder altså til forveksling det patruljearbejde, vi kender fra spejder. Det er altså ikke nogen overraskelse at teambuilding virker.

På den anden side er det heller ikke ikke mærkeligt at teambuilding ikke virker hver gang. Man kan ikke tvinge folk til at arbejde sammen, og man kan ikke tvinge samarbejde frem. Denne dobbelthed, hvor teambuilding både kan virke og fejle betyder at mange har et had-kærlighedsforhold til konceptet.

Populære (fortærskede) teambuilding-øvelser

Grib mig
Deltagerne stiller dig efter tur op på et bord, og lader sig falde bagover med lukkede øjne ned i armene på resten af holdet. Denne øvelse sælges ofte som en tillidsøvelse.
Over åen
Holdet får nogle mælkekasser, aviser eller lignende og skal nu hurtigst muligt krydse en "å" (et stykke jord) uden at røre jorden. Samarbejdet opstår fordi der ikke er nok aviser til at holdmedlemmerne kan gå hver for sig.
Vandtårn
Holdet lægger sig med rumperne mod hinanden og fødderne oppe i luften. En balje med vand placeres på holdets fødder. Opgaven er nu at holdet skal tage sko og strømper af. Hvis baljen vælter får holdet en fælles oplevelse, og hvis opgaven lykkes får holdet en fælles succes: win-win.
Byg en tømmerflåde
Holdet skal sammen bygge en tømmerflåde så de kan krydse en å eller en sø med deres bagage. Traditionelt set bør holdet instrueres i byggeprocessen, så de behændige ikke overtager byggeriet, og opgaven i stedet skaber større splittelse på holdet.