Klatring

Fra SPJDRpedia
Klatring på "Valkyrien" i Stadtfordshire, Storbrittanien

Klatring har i en del sammenhænge været brugt som en spejderaktivitet. Klatring er selvfølgelig også en aktivitet og sport for sig selv, men har også en række fede ting at bidrage med som spejderaktivitet.

Klatring kan både styrke samarbejde, tillid, fysisk styrke, teknik, motorik, selvtillid og ikke mindst give rigtig gode oplevelser hvor folk får rykket deres personlige grænser, under nogle trygge og forsvarlige omstændigheder.

Det er næsten kun fantasien der sætter grænser for hvad man kan klatre på (så snart det har en vis højde). Indenfor spejderregi i Danmark er det særligt klatring i træer, på klipper og på klatrevægge der er populært. Men klatring kan også forgå mange andre steder, så som på bygninger, pæle, broer osv.

Klatring er en potentielt farlig sport, hvor sikkerheden bør tages meget alvorligt, men ved at tage uddannelse og følge de gængse normer kan man gøre aktiviteten til meget sikker. Undervisning bør altid forestås af en kvalificeret instruktør, i Danmark er klatresporten organiseret under Dansk Klatreforbund og Klatresamrådet og sikkerheden i forbindelse med klatring bør følge deres normer, Dansk Klatreforbund tilbyder instruktøruddannelser indenfor bla. væg-/klippeklatring.

Vær opmærksom på at flere af de store spejderkorps i Danmark har skrevet ind i deres regler at alle klatreaktiviteter der forgår i spejderregi skal efterleve Dansk Klatreforbund/Klatresamrådets normer.

Indenfor klippe-/vægklatre-miljøet skelner man imellem to typer af klatring, nemlig bouldering og ruteklatring.

Bouldering

Er en type klatring hvor man klatre på relativt lave klipper/vægge. Man klatre normalt ikke op i en højde på over ~3 meter fra jorden og sikkerheden består normalt i madrasser under klatren eller såkaldte crash pads plus hjælpere på jorden, der står klar til at "spotte" klatren - dvs. at hjælper med at styre et evt. fald ned på crash paden og beskytte klatren imod at lande på uhensigtsmæssige måder. Bouldering er typisk korte og teknisk udfordrende serier af greb til hænder/fødder. I bouldering kalder man det ikke for ruter, men derimod for problemer.

Ruteklatring

Ruteklatring forgår normalt på højere klipper/vægge end bouldering og der er normalt i forbindelse med denne form for klatring involveret sikring med reb. Ruterne er ligesom ved bouldering normalt designet af mennesker med en række svære bevægelser for øje eller skabt af naturen på denne måde og udnyttet af mennesker.

Træklatring

I spejdere er det ret populært at klatre i træer, træklatring og tilhørende aktiviteter giver en række rekreative muligheder som ligger lidt ud over man normalt finder i klatresporten. Med træklatring kan man blandt andet prøve at sove i toppen af et træ i en hængekøje sammen med spejdervennerne eller lave en super sej kæmpe reb-gynge i skoven. Også indenfor træklatring er det selvfølgeligt vigtigt at sikkerheden er i orden, særligt når man tager ansvaret for andres børn! Derfor er der også til træklatring udformet normer og instruktøruddannelse som man bør baseres alle sine aktiviteter på. Læs mere på Dansk Træklatreforenings hjemmeside.

Kurser og uddannelse indenfor klatring

Ønsker du at komme i gang med klatring findes der flere muligheder. En mulighed er at melde dig ind i din lokale klatreklub og igennem denne opnå viden og erfaring med klatresporten. En anden mulighed er at tage et målrettet kursus i klatring og sikringsteknik, kurser som disse udbydes blandt andet af for spejdere af Fjeldgruppen, som er en tværkorpsligt team af dygtige og erfarne instruktører med kompetencer indenfor bla. klatring, havkajak og fjeldvandring. Derudover findes der en række private kommercielle udbydere hvor det er muligt at købe sig til kurser.

Yderligere læsning