HTML

Fra SPJDRpedia

HTML (forkortelse for Hyper Text Markup Language) er et kodesprog bruges til at strukturere indholdet på hjemmesider.

Du kan se en hjemmesides underliggende HTML-kode, ved at højreklikke og vælge "Vis Kilde" eller "Vis Kildekode".

Udseendet af HTML-elementerne kan styres med CSS, mens hjemmesidens opførsel når du klikker eller tapper beskrives med Javascript.

Opbygning

HTML bruger "tags" til at inddele hjemmesiden i forskellige elementer, som overskrifter, afsnit, knapper osv.. Hvert element er pakket ind i et åbnings-tag og et afslutnings-tag. Åbnings-tagget bruger trekantede parenteser, <tag>, mens afslutnings-tagget har en ekstra skråstreg, </tag>.

Her er et enkelt eksempel på HTML-koden for en simpel hjemmeside.

<html>

<head>
<!-- Det her er en kommentar -->
<title>Det her er titlen</title>
</head>

<body>
<h1>Det her er en overskrift</h1>
<p>Her er et afsnit, hvor p'et i begyndelses-tagget står for 
det engelske "paragraph".</p>
</body>

</html>

Læs mere

Der findes mange introduktioner til HTML og de andre hjemmeside-teknologier på nettet.